Jedno z připomenutí letošních oslav našeho oblíbeného panovníka prožili žáci 8. ročníků. Do doby Karla lV. se přenesli 4. května na půdě Karlínského divadla, kde v doprovodu známých melodií zažili příběh filmu Noc na Karlštejně na motivy hry J. Vrchlického. I když historie hradu Karlštejn je podle odborníků jiná, divadelní představení se všem moc líbilo.       M.Zettlová