Zápis do školní družiny pro školní rok 2016/17 se uskuteční pro dané ročníky v následujících termínech:

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do prvních tříd se zápis do družiny uskuteční:

1.6. 2016 od 15:00 do 15:30 - POUZE budoucí prvňáci ve vestibulu školy

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do druhých, třetích a čtvrtých* tříd se uskuteční:
  • 31.5. 2016 od 6:45 do 7:45 – v kanceláři ekonomky školy
  • 2.6. 2016 od 14:00 do 16:30 - v kanceláři ekonomky školy

*Žáci, kteří půjdou do čtvrtých tříd, se mohou hlásit a budou umístěni v případě volné kapacity a to přednostně žáci, kteří se přijdou zapsat nejdříve.

K zápisu přineste:

  • vyplněný zápisní lístek a 500,- Kč v hotovosti na úhradu školní družiny za měsíc září – bez zaplacení úplaty za družinu NELZE dítě zapsat.

Platba za říjen – prosinec bude splatná do 30. září 2016 na účet školy, jehož číslo spolu s variabilním symbolem obdrží přihlášení žáci během 2. týdne školního roku. 

Zápisní lístek obdrží družinové děti předem v družině, rodiče budoucích prvňáčků předem na kurzu „hrátky s předškoláky“, nebo ho lze stáhnout z webových stránek školy ve formulářích ke stažení.

1. září budou do družiny vpuštěni pouze již zapsaní žáci. Pokud dítě v září do družiny nenastoupí, platba bude vrácena. 

Pokud se rodiče z vážných důvodů k zápisu do družiny ve výše uvedených termínech nedostaví, žádáme je, aby v týdnu od 22.8.-26.8.2016 napsali na školní mail, že mají o družinu zájem. Dle provozních možností školy jim bude umožněn náhradní zápis v posledních srpnových dnech.

RNDr. Věra Cyprichová