Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na školní vánoční jarmark výrobků žáků naší školy. Jarmark proběhne 12.12.2016 ve školní jídelně od 15:30 do 17:00 hod., vstup vchodem školní družiny.

Vyučování bude končit podle pondělního rozvrhu, družinové děti půjdou do svých oddělení, kde si je rodiče cestou na jarmark mohou vyzvednout. Rodiče, jejichž děti budou pomáhat s prodejem paní učitelkám, budou předem informováni o této skutečnosti a zajištění organizace. Nedružinoví žáci čtvrtých a pátých tříd budou odcházet po vyučování domů, těm, kteří dojíždí a chtějí se zúčastnit jarmarku, bude zpřístupněna školní knihovna do 15:30 a bude nad nimi zajištěn dohled.

Od 15:30 hod. bude hlavní vchod školy uzavřen. Rodiče, kteří přijdou na jarmark se svými dětmi, za ně budou mít v tuto dobu zodpovědnost.  

Přejeme krásný a klidný čas adventu.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy