Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a dotazům zákonných zástupců žáků školy informujeme veřejnost a dále přikládáme Doporučení MZ ČR:

 

Informace vedení školy k aktuální epidemiologické situaci a dotazům zákonných zástupců žáků školy.

Současnou epidemiologickou situaci u nás a ve světě pečlivě monitorujeme, sledujeme tok informací z MŠMT a Hygienické stanice hlavního města Prahy a z Městské části Prahy 9.

V současné době funguje školní provoz bez omezení, zavádíme však nad běžný rámec pravidelného  úklidu všech prostor školy úklid s použitím desinfekčních - virucidních prostředků.

Děti a žáci jsou opakovaně poučováni o nutnosti dodržování hygienických návyků - při kýchání, kašli, po použití toalet apod.

Pedagogičtí pracovníci při podezření na změnu zdravotního stavu dětí a žáků školy bez zbytečného odkladu informují zákonné zástupce.

Apelujeme na zákonné zástupce dětí a žáků, kteří v nedávné době pobývali v rizikových oblastech, zejména severní Itálii, aby v případě jakýchkoli obtíží telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo pohotovostní lékařskou službu a Hygienickou stanici hlavního města Prahy.

Podle vývoje aktuální situace budeme přijímat další adekvátní opatření.

Informace MŠMT ČR k aktuální epidemiologické situaci:

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Pokud máte obavy, že by se Vaše dítě mohlo ve škole nakazit, je na Vašem rozhodnutí, zda následujících 14 dnů ponecháte dítě doma. Do omluvenky uveďte „ obava z nákazy“ . Je však třeba bez odkladu  (v souladu se školním řádem ) informovat třídního učitele Vašeho dítěte a zajistit, že si Vaše dítě v této době doplní učivo samostudiem.

 

Věra Cyprichová