Zveme všechny zájemce o zápis svého dítěte do budoucí první třídy k prohlídce prostor školy dne 24. března 2022 od 14,00 do 16,00 hod.

Zpřístupněny budou prostory učeben prvních tříd, které jsou umístěny v samostatném pavilonu „Domeček“. Vstup z ulice Veltruská. Přítomny budou aktuální vyučující prvních tříd, které Vám zodpoví všechny dotazy.

Zároveň prosíme všechny návštěvníky, aby uvnitř budovy měli ústa a nos zakrytá respirátorem.

Těšíme se na Vás i Vaše děti!

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy