OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ BANKOVNÍHO ÚČTU

NOVĚ VEDENÝ U Raiffeisenbank a.s.

ŠKOLA     2000917379/5500

 

                          

s platností od 1.7.2022

 

RNDr. Věra Cyprichová