V posledních červnových dnech nám zpestřila závěr roku paní spisovatelka Martina Drijverová. Připravila si besedy pro celý první stupeň, témata byla různá a každý ročník si vybral takové, které je mu nejbližší. Na nejmenší účastníky 1. a 2. tříd čekalo téma „zlobivé děti“, třeťáci a čtvrťáci se zajímali o Karla IV. a páťáky oslovily „zahraniční objevy“. Paní Drijverová nás seznámila se svou tvorbou, přiblížila okolnosti, které ji ovlivnily při psaní a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí. Na konci každé besedy měly děti možnost ptát se na cokoli, co je zajímalo. Nebylo otázky, na kterou by se jim nedostalo odpovědi. Jsme rádi, že jsme mohli paní spisovatelku přivítat a nechat se obohatit. Děkujeme.

Mgr. Ivana Hlubocká