Všem žákům i rodičům přejeme krásné léto a budeme se těšit na viděnou v novém školním roce.  

Věra Cyprichová