Zápis do školní družiny pro naše nové prvňáčky a žáky nulté třídy proběhne 1. září na první schůzce rodičů po slavnostním přivítání. Přihlášku si můžete předem stáhnout a vyplnit – viz níže.

Žáci druhých tříd (ti, kteří 30.6.2022 končili 1. třídu) již přihlášky odevzdali, pokud ne, prosíme, aby přihlášku rodiče poslali 1. září a dítě předá paní učitelce třídní (ke stažení níže).

Žáci třetích tříd, kteří budou mít o družinu zájem, přinesou vyplněnou přihlášku 1. a 2. září a odevzdají třídní učitelce (ke stažení níže).

Platba za měsíce září-prosinec proběhne najednou, obdržíte variabilní symbol a pokyn k platbě.

Škola bude školní družinu naplňovat dětmi přednostně podle věku do třetích tříd. Pouze v případě volné kapacity školní družiny budou další místa nabídnuta 4. ročníkům, kritérium bude opět to, že nejmladší děti mají přednost.

Přihláška zde.

Renata Hánová

vedoucí ŠD