Žádosti o přijetí ke vzdělávání žáci cizinci (uprchlíci) nebo žádosti o přestup (přistěhovaní do spádového obvodu) jsou ve správním řízení odbavovány každé sudé pondělí od 8:00 do 9:00. Upozorňujeme žadatele, že maximální kapacita školy je vyčerpána. Zahájení správního řízení negarantuje přijetí na školu.

Již nepřijímáme žádné žáky do ŠD – kapacita ŠD je vyčerpána.

V Praze, 7.9.2022

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy