Ve středu 16.11. měla 5.A projektové práce na téma Planety Sluneční soustavy. Všechny děti se ve skupinách doma důkladně připravily a poctivě na projektu pracovaly. Některé měly i prezentace v Power pointu. Na závěr všechny skupiny své práce zdařile prezentovaly.

Mgr. Lia Ruthová