Digitální kompetence žáků můžeme rozvíjet různými způsoby. Často stačí dát dětem pouze příležitost, tak jako například ve výuce fyziky v 6. ročníku.
Tou příležitostí bylo vyrobit váhy v rámci dobrovolného domácího úkolu z fyziky. Sešlo se mnoho krásných výrobků, ze kterých vznikla inspirativní virtuální nástěnka.
Mezi nimi byly i digitální váhy, které vidíte na snímku. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na videoukázku přímo z vyučovací hodiny. Tak co říkáte, nemáme my šikovné žáky? 

Video z výuky

A jak jsme digitální kompetence rozvíjeli?

Většina dětí hledá inspiraci na internetu, dále ukázky svých prací fotí a sdílí na společnou online nástěnku. Úroveň zapojení digitálních dovedností může být mnohem vyšší, jako například v uvedené ukázce digitálních vah.
Žák sestavil program pro ovládání vyrobené digitální váhy, pracoval v programovacím jazyku Python, inspiroval se v prostředí služby GitHub, odkud byl schopen použít část kódu pro ovládání tenzometrické digitální váhy, který si následně upravil podle svých potřeb. Program pro své spolužáky přeložil do češtiny, přičemž využíval Google překladač.
Digitální kompetence rozvíjíme také tím, že prostřednictvím sdílení zkušeností tohoto žáka a praktickou ukázkou ověření funkčnosti vyrobených digitálních vah rozvíjíme i u ostatních žáků povědomí o tom, jak digitální věci kolem nás fungují.

 

Mgr. Michaela Králíková