14.12.  odpoledne se v naší třídě konala vánoční besídka pro rodiče.

Téma besídky byly staré pověsti české.V druhé části některé děti zahrály na hudební nástroje a zpívaly koledy.Připravili jsme také pro rodiče pohoštění.

Vystoupení dětí se rodičům líbilo a celé odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře.

Mgr. M. Radová, TU