Vánoční čas se přiblížil ke svému konci a tak i my ve školní družině jsme se s ním rozloučili na svátek Tří králů.

Pro žáky byl připraven odpolední program, kterého se zúčastnila všechna oddělení. Všichni žáci vyzdobeni vlastnoručně vyrobenými královskými korunami se sešli u povídání o příchodu králů do Betléma a nemohla ani chybět společně zazpívaná koleda. Čekalo je vyplňování křížovek, testů, kvízů, hledání rozdílů na obrázcích a to vše s tříkrálovou tématikou. Vrcholem byla cesta svatou zemí až do Betléma. Bylo nutné  překročit Sinaj, plavat v Mrtvém moři, překonat poušť a obejit krále Heroda.  Že to všechno žáci zvládli, není pochyb a tak se všichni poklonili u jesliček a předali svůj dar Ježíškovi.  Sladká bonbónová tečka a symbolické hvězdička,  nám tak ukončila vánoční čas. Šťastný nový rok 2023!

Renata Hánová a tým vychovatelek ŠD