Ve škole máme mnoho šikovných žáků a tak můžeme vymýšlet různé smysluplné projekty.

Do jednoho z nich se zapojili žáci 9. ročníku R. Fiala a D. Trunec v rámci fyziky. V tomto projektu se pokoušíme proniknout do tajů fotogrammetrie, tedy metody pomocí níž na základě snímků můžeme získat 3D model školy.

Snímkování budovy jsme prováděli pomocí malého dronu a nyní budeme snímky vyhodnocovat a zpracovávat.

Jak to probíhalo a co jsme museli udělat?

  • Před samotným dronováním jsme se seznámili s pravidly a obstarali si potřebná povolení (tj. schválení majitele pozemku).
  • Ověřili jsme si a nastudovali vzletové možnosti konkrétního modelu dronu v daném místě, pracovali jsme s mapou určenou pro předletovou přípravu  https://dronview.rlp.cz/">https://dronview.rlp.cz/
  • Domluvili jsme si termín setkání na víkend, abychom neohrozili žádnou z osob na školní zahradě a nefotili nikoho bez jeho souhlasu.
  • Sledovali jsme předpověď počasí, aby pro dron byly optimální letové podmínky.
  • Bylo potřeba zajistit dostatečnou kapacitu baterie pro daný dron.
  • Množství snímků jsme si vzájemně nasdíleli včetně fotodokumentace projektu, na které společně pracujeme.

Mgr. Michaela Králíková