V letošním školním roce se žáci naší školy opět po tříleté nucené pauze zúčastnili recitační soutěže Pražské poetické setkání. Do školního kola se přihlásilo neuvěřitelných 43 dětí. Společně se svými vyučujícími si vybrali zajímavé texty z dětské literatury. Děti se nebály poezie, ani prózy. S velkou radostí a chutí svým spolužákům předvedly velmi pěkné výkony.

Z těchto  dětí bylo nominováno 7 žáků do obvodního kola, které proběhlo tradičně v krásném sále Obřadní síně ve Vysočanské radnici ve dnech 9. a 10.3.2023. Měli jsme velkou radost, že i odborné porotě se výkony našich žáků líbily. Některé děti si vyslechly i zvláštní pochvalu poroty.

Největší úspěch měl žák Boris Rassl ve 4.kategorii. Za přednes básně Křik od Ludvíka Aškenázyho si odnesl Čestné uznání poroty.

Děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci školy a  doufáme, že jim zůstane chuť si něco zajímavého přečíst a podělit se o to posléze s posluchači.                                             

Mgr. Kateřina Lucáková