13. 3. 2023 se uskutečnila v divadle Gong prezentace žáků Prahy 9 k projektu „Příběhy našich sousedů“. Náš tým reprezentovali žáci osmých a devátých ročníků (Lucie Csurillová, Anastázie Dětková, Jakub Novotný, David Petráš, Boris Rassl a Aneta Žáčková), kteří zpracovávali životní příběh pana René Levinského, aktivního účastníka revolučního výboru v roce 1989. Životní osudy pamětníka zpracovali formou rozhlasové reportáže a pro prezentaci zvolili dramatizaci, která byla celou porotou velmi kladně hodnocena. Letošní vystoupení tak úspěšně navázalo na předcházející ročník a doufáme, že v této tradici bude naše škola pokračovat i nadále.

Za pedagogické vedení: Mgr. Eva Veličková a Ing. Petra Honzová