V rámci výuky literární výchovy se žáci 9. ročníku zapojili do školního projektu „Literární toulky Prahou“.

Na zadané téma, které bylo zaměřeno na osobní život a literární činnost Jaroslava Haška, se vydali „literární nadšenci“ putovat po známých pražských místech, které jsou neodmyslitelně spojeny s tímto spisovatelem. Shodou okolností letos uplynulo sto let od jeho smrti.

Ze svých toulek po Praze natočili krátká videa a správně odpověděli na zadané otázky.

Všechny odevzdané práce byly skvěle a zcela profesionálně zpracovány.

Těšíme se na jejich další literární výstupy, které budou pokračovat v průběhu celého druhého pololetí.

Za PK ČJL Mgr. Eva Veličková

(Chci za vedení školy ještě dodat, že paní učitelka se nespokojuje s tím, že by dětem úkoly jen zadala, ale každou trasu předem projde a dětem natočí video, kde jim dá tipy, jak úkol dobře zvládnout. NK)