Děti dětem – Prevence kyberšikany

Třídy 2. ročníku moc děkují žákyním N. Lipovské a M. Šenkýřové z 9. ročníku za poutavě připravený interaktivní program o kyberšikaně. Druháci pozorně naslouchali, aktivně se zapojovali s vlastními dotazy a z programu si odnesli spoustu nových ponaučení a věcí k zamyšlení. Potlesk na závěr byl zasloužený!

Na projektu se podílely i K. Chromíková a K. Kardosová, rovněž z 9. ročníku, které s povídáním o kyberšikanně obešly 4. a 5. třídy. Máme z aktivity našich starších žáků pro naše mladší žáky velkou radost!

Mgr. Lucie Navrkalová