Dne 22.března jsme se vydali do Muzea hl. města Prahy na pořad: Velikonoce našich prababiček.

Prostřednictvím velikonočních předmětů a říkanek nás lektorka seznámila s velikonočními zvyky, děti si i vyzkoušely hry, které hráli naši pradědečci a prababičky o Velikonocích Ve druhé části programu si žáci vyrobili předmět spjatý s velikonočními zvyky.

 

tř.uč. 1.C