Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 24. 3. se v naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Dětí si v doprovodu rodičů přišly prohlédnout celý „Domeček“ . Zatímco děti plnily zajímavé úkoly na dotykové tabuli, dospělí si mohli promluvit s vyučujícími o všem, co je zajímalo. Součástí byla i výstavka učebních materiálů pro žáky 1.tříd.

Zájem dětí i rodičů byl velký.

Mgr. A. Vymětalíková