Třídy 1.BC dojely v pořádku na pobyt v Kořenově.

Třídní učitelky