Seznamovací cyklus setkání ,,Hrátky s předškoláky", který je určený pro naše nové prvňáčky a který povedou budoucí učitelky prvních tříd, začíná již příští středu 15.5.2019 v 15:15 hod.

Další dvě setkání se uskuteční 22.5 a 5.6. od 15:15 do 16:15 hod. Cena tříhodinového cyklu je 100,- Kč. Informace a přihlášku na "Hrátky s předškoláky" naleznete zde. Vyplněnou přihlášku s sebou přineste spolu s platbou na první setkání.

Ve tři výše uvedené dny zároveň probíhá zápis nových prvňáčků do školní družiny - prosíme, pozorně si přečtěte informace k zápisu do ŠD, které naleznete zde:

https://www.zslitvinovska6.cz/skola/skola-ostatni/aktuality/88-novinky-skola/529-zapis-do-skolni-druziny-pro-skolni-rok-2019-20

Všechny rodiče budoucích prvňáčků zveme ve středu 5.6.2019 v 15:15 hodin na schůzku s vedením školy a budoucími třídními učitelkami, která se bude konat ve školní jídelně.  

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy