Vážení rodiče,

rozhodnutí o rozdělení žáků do šestých tříd jsem učinila spolu s:

Mgr. Lia Ruthová, Mgr. Radka Blažková, Mgr. Pavlína Hrůzová -  třídní učitelky

Mgr. Michaela Válková, Bc. Markéta Rozsypalová – vyučující AJ

Mgr. Lenka Válková – speciální pedagog, Mgr. Gabriela Janů – výchovný poradce

Ideální rozdělení neexistuje, řada z Vás na mě v minulých týdnech vyvíjela mailový či telefonický tlak ve smyslu, co je nejlepší právě pro „Vaše jedno dítě“. Někteří rodiče volali po změnách, stejně jako jiní žádali zachovat status quo.

Spolu s kolegyněmi, které Vaše děti znají a učí, jsme zvážily všechny možnosti, a rozhodly jsme viz příloha. Jedná se o kompromis, u kterého jsme přesvědčeny, že je ve prospěch většiny žáků.

Škola je přesvědčena, že rozložením vyučujících jednotlivých předmětů, počtem žáků i další důslednou prací s kolektivem bude rozvíjena pozitivní atmosféra ve třídách a podpořena kázeň.

Zařazování žáků do tříd a skupin je zákonem zakotvená pravomoc ředitelky školy, proto Vás, vážení rodiče, žádám, abyste rozdělení respektovali.

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

 

6.ABC