Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2023/24 je v pondělí 4. září 2023, těšíme se na Vás!

Žáci 2.- 9. tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. První den se budou žáci učit jen jednu vyučovací hodinu. V 8:45 hod. odvedou žáky třídní učitelé do vestibulu školy a ti mohou odcházet domů. Děti, které chodí do školní družiny, si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD. Obědy se v tento den vydávají od 11:00 hod. do 13:00 hod.

V dalších dnech bude výdej obědů probíhat ve standardním čase, tj. od 11:40 do 14:00 hod.

Prvňáčci přijdou z ulice Veltruská, k pavilonu „Domeček“. Děti se se svými rodiči shromáždí v 8,15 hod. v prostoru multifunkčního hřiště, kde je slavnostně uvítá zástupce MČ Praha 9, vedení školy a třídní učitelky. (V případě špatného počasí proběhne uvítání v tělocvičně školy). Následně si paní učitelky odvedou žáky do tříd. Kolem 9. hodiny proběhnou první třídní schůzky, o děti se postarají paní vychovatelky ŠD. Po skončení třídních schůzek si rodiče převezmou své děti a odcházejí v tento první školní den domů (a proto dítěti na první den nepřihlašují oběd). Je možné dát prvňáčka  do družiny hned první den, ačkoliv považujeme za vhodnější, aby děti škole přivykaly postupně. Dítě, které by zůstalo ve škole do odpoledne, musí mít přihlášený oběd.

Rozdělení dětí podle tříd naleznete níže a seznamy budou i vyvěšeny u hlavního vchodu školy.

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. taktéž před vchod do pavilonu v ulici Veltruská, kde je uvítá třídní učitelka 0. A a následně proběhne i třídní schůzka.

Na třídní schůzce nuláčků a prvňáčků bude možné se přihlásit do ŠD - můžete s sebou přinést již vyplněný zápisní lístek (zde), nebo vyplnit na místě. 

Školní družina pro přihlášené děti bude již pondělí ve standardním provozu do 17:00 hod.

V úterý 5. 9. bude na prvním stupni vyučování do 11:40, 2. stupeň bude mít do 12:35 hod.

Od 6. 9. do 8. 9. 2023 bude probíhat výuka podle rozvrhu ve zkušebním provozu bez odpoledního vyučování. Žáci obdrží rozvrh ve škole a prostřednictvím Bakalářů.

První třídy se budou učit v adaptačním režimu, o kterém budou rodiče informováni na třídních schůzkách 4. 9. 2023.

Loňské páté třídy přecházejí do šestých tříd a odjíždějí 4. 9. 2023 na adaptační kurz. Informace rodiče obdrželi mailem. Rozdělení žáků do tříd bylo na tomto webu již zveřejněno.

Rozdělení žáků do 1. tříd:

1.ABC

Rozdělení dětí do prvních tříd je konečné. Vzhledem k vysokému počtu dětí a řadě požadavků na rozdělení, jimž jsme se snažili vyhovět, již další změny uskutečnit nelze. Prosíme rodiče, aby tuto skutečnost respektovali.

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy