Ve dnech 10.– 14. 11. 2014 podobně jako v předchozích letech proběhla celostátní soutěž v informační technice, nazvaná i-bobřík, které se zúčastnili i žáci naší školy.  Soutěžící pomocí elektronického testu prokazovali vědomosti a logické schopnosti z oblasti počítačů. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích – KADET (8. -9. třída),  BENJAMIN (7. - 6.  třída) a MINI (5. třídy). Našich 86 žáků mělo konkurenci ve 44083 soutěžících pocházejících 500 škol.  Maximální bodový výsledek byl 240, přičemž 42  žákům se podařilo získat minimálních 150 bodů, aby byli zařazeni mezi úspěšné řešitele. V tabulkách pod článkem jsou jmenováni naši nejlepší řešitelé. Můžete si,  prohlédnou jejich bodové výsledky i celkové umístění v rámci ČR. Další statistiky této soutěže se nachází na stránkách www.ibobr.cz. Blahopřejeme a děkujeme za  reprezentaci.

 

 Mgr. Přemysl Hromádko

 

 

Třída

Příjmení  

Jméno

Body

pořadí v soutěži

 KATEGORIE - KADET

1.

8.B

Mottl

Jakub

204

315.

2.

8.B

Staněk

Lukáš

200

391.

3.

8.B

Jurášek

Lukáš

188

794.

 KATEGORIE - BENAJAMÍN

1.

7.B

Mayrichová

Veronika

224

149.

2.

7.A

Turjakova

Zuzana

215

308.

3.

7.A

Paulson

Andrew

208

440.

 KATEGORIE - MINI

1.

5.C

Helmich

Viktor

192

120

 

5.C

Nechanická

Anna

192

120

 

5.A

Svátková

Kateřina

192

120

Dne 13. a 14.11. navštívila žáky 3. tříd lektorka s interaktivním preventivním programem „Nejsme jen spolužáci, jsme i kamarádi“. Děti formou skupinových her a debat blíže poznávaly své spolužáky, nacházely s nimi společné zájmy a na závěr vytvořily dokonale propletenou „pavučinu přátelství“. Celý program byl pro žáky velmi přínosný; naučily se hledat na svých kamarádech to hezké, ale také to, že každý může být něčím výjimečný.

 

 

Mgr. Lucie Navrkalová

Na konci října na naší škole proběhly i na druhém stupni projektové dny. Žáci při nich pracovali na projektech, které zastřešovalo jednotící téma: Vývoj předků člověka v pravěku – evoluce.

 

Zástupci z řad žáků si za každou třídu vylosovali následující témata, která pak zpracovali se svými třídními učiteli:

 

      6.A      Homo erectus – objev ohně

      6.B      Pravěké umění

      7.A      Homo neanderthalis

      7.B      Pravěké zpracování kovů

      8.A      Homo habilis – kamenné nástroje

      8.B      Homo sapiens

 

Výstupy této společné práce byly velice pestré. Každá třída vytvořila velkoformátový plakát v duchu vylosovaného tématu. Žáci také dokázali s obdivuhodnou precizností vytvořit modely kamenných nástrojů, dobové kostýmy či kulisy pravěkých obydlí.

Vyvrcholením projektových dnů byla divadelní vystoupení jednotlivých tříd ve školní jídelně před všemi žáky druhého stupně. Věrohodně a s plným nasazením svým spolužákům předvedli scénky ze života našich pravěkých předků. 

Všechna vystoupení byla hodnocena porotou z řad žactva.

Jako nejvydařenější vystoupení bylo vyhodnoceno představení žáků 8. B pod vedením třídní učitelky Mgr. Králíkové, vyobrazující život Homo sapiens.

 

Nejdůležitější však je, že práce na projektech žáky zaujala, bavila, přinesla jim poučení a příjemný pocit z dobře vykonané společné práce.

                                                                                                                                                Mgr. et Mgr. Šimon Kokoška

 

V měsíci říjnu se uskutečnily projektové dny na téma "Evoluce". Součástí projektových dnů byla i návštěva žáků 4. ročníku v Muzeu Karla Zemana na Malé Straně. Děti se seznámily nejen s výjimečnou tvorbou Karla Zemana v interaktivní  expozici. Mohly si vyzkoušet i létací stroj, řídit pohon ponorky nebo nahlédnout do tajů filmových triků. Při práci v kreativní výtvarné dílně si vyzkoušely výrobu dokreslovačky s prehistorickými zvířaty. Dětem se návštěva velice líbila, práce v dílně je zaujala a byly moc šikovné. Návštěvu Muzea Karla Zemana všem doporučujeme. Ať jste malí či dospělí, důležitá je hravost a zvídavost.

            Mgr. Lia Ruthová

Jako v minulých letech nabízí naše škola žákům pátých až devátých tříd zúčastnit se školního zájezdu do Anglie. Děti budou ubytovány v anglických rodinách – mohou si vyzkoušet svoji angličtinu, prohlédnou si řadu památek a pobaví se v Legolandu. Termín 22.5-26.5.2015.

Program:

1. den - odjezd v 16,00 od ZŠ, přejezd přes SRN s nezbytnými bezpečnostními přestávkami v místech

s možnostmi použití sociálního zařízení a občerstvení, nalodění na trajekt ve francouzském přístavu Calais, přejezd přes kanál La Manche do Anglie

 

2. den - ráno - příjezd do Anglie

dopoledne - Londýn - okružní projížďka po městě s průvodcem kombinovaná s pěší procházkou  po nejvýznamnějších památkách (Parlament a Big Ben, Westminsterské opatství, Whitehall, jízdní garda Horse Guards, procházka parkem sv. Jakuba, střídání stráží před Buckinghamským palácem, palác sv. Jakuba, Trafalgar Square s památníkem admirála Nelsona, Picadilly Circus, Downing street č. 10.... , v průběhu dne jízda červeným dvoupatrovým londýnským "double deckrem" po nejrušnějších tepnách centrálního Londýna - Strand, Whitehall, Trafalgar Square, Picadilly Circus, Regent Street, Oxford Street....

odpoledne - návštěva muzea voskových figurín Madame Tussaud´s,

večer - ubytování v rodinách                                      

 

3. den - dopoledne - návštěva Legolandu - velkého areálu věnovaného kultovní stavebnici

LEGO, zábava na více než 50 atrakcích pro malé i velké, 4D kino, restaurace, obchod….

odpoledne výlet na zámek Hampton Court - královské letní sídlo Jindřicha VIII., zámecký park a zahrady, historický tenisový kurt, tudorovské bludiště, návrat do centra Londýna,

večer - procházka po centru Londýna - Picadilly Circus, Leicester Square, Soho a projížďka busem nočním osvětleným Londýnem, návrat na ubytování

 

4. den - dopoledne - Londýn - projížďka obřím vyjhlídkovým kolem "London Eye" na břehu Temže s

krásným výhledem na Londýn a okolí, odjezd vyhlídkovou lodí po Temži přes centrum Londýna k Toweru a Tower Bridge, prohlídka Toweru a Tower Bridge, Tower - královská pevnost na Temži, v minulosti též slavná věznice, královský palác, hvězdárna, zvěřinec, zbrojnice, dnes turistická atrakce a místo úschovy britských korunovačních klenotů

odpoledne jízda do Greenwiche vláčkem řízeným počítačem (bez řidiče) - “Dockland Light Railway” vyhlídka na moderní zrekonstruované oblasti "Docklands" - město 21. století,     dále - Greenwich - londýnské předměstí (královská observatoř a nultý poledník, klipr Cutty Sark, námořní muzeum, tunel pro pěší pod řekou Temží....)

 

5. den - přejezd přes SRN, příjezd do ČR v odpoledních hodinách

Cena zájezdu 5.680,-  Kč zahrnuje:

-          doprava autobusem z Prahy do Londýna a zpět včetně trajektu přes kanál La Manche, 2x okružní jízda po Londýně, 2x ubytování v anglických rodinách v Londýně, 1x večeře v rodinách, 2x snídaně v rodinách, 2x oběd formou balíčku od rodin, 1x večeře od řidičů, základní cestovní pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. proti úpadku CK

Cena nezahrnuje vstupné – celkem cca 75 GPB

 

Bližší informace podá Mgr. Naďa Koháková

 

Naši prvňáčci prožili v letošním roce své první projektové dny. Uzavřeli společně s p.učitelkami velký okruh v prvouce na téma Podzim v přírodě.

Strávili příjemné dopoledne v Ďáblickém háji, kde pozorovali stromy, keře a zvířátka v lese a především změny v přírodě před nadcházející zimou. Vyslechli si zajímavou pohádku o tom, proč modřín jako jediný jehličnatý strom opadává. Určitě si vzpomenou na vílu spící pod modřínem, který ji přikryl svým jehličím, aby nezmrzla. V pátek společně vytvořili krásné obrazy lesa, kde využili ve skupinové práci lepení obrázků, kreslení a koláže.

Všichni měli radost z příjemně prožitých dnů a výsledků svého společného snažení.

Mgr.Kateřina Lucáková

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v lednu 2015 vyprší volební období stávajícím členům školské rady, proběhnou tyto třídní schůzky přípravy na volby nových zástupců.  Na jednání SRPDŠ si zástupci Vašich tříd zvolí volební komisi, která bude organizovat volby 2 zástupců do školské rady z řad rodičů.

Od 11.11.2014 do 27.11.2014 bude volební komise prostřednictvím třídních učitelů  přijímat Vaše návrhy kandidátů. Pět kandidátů, kteří získají nejvíce nominací, bude navrženo na kandidátní listinu. Samotné volby proběhnou v den konání konzultací tj. v pondělí 12.1. 2015 od 18,00 hod. ve vestibulu školy.

 

Věra Cyprichová  

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, kde Vám budou poskytnuty informace o čtvrtletním hodnocení Vašich dětí a plánovaných akcích školy.

Třídní schůzky se uskuteční v pondělí 10. listopadu 2014 od 18:00 do 19:30 hodin. 

Schůzka SRPDŠ proběhne od 17:00 do 18:00 hodin.

Věra Cyprichová