Dne 8.2. jsme měli možnost navštívit Národní divadlo a prohlédnout si jeho nádherné prostory. K prohlídce jsme měli i odborný výklad. Děti se také dověděly něco z historie Národního divadla.Na závěr jsme vystoupali na terasu, kde jsme si mohli prohlédnout zblízka trigy. Pro většinu dětí to byla první možnost  navštívit  Národní divadlo. Exkurze se dětem velmi líbila. 

Mgr. M. Radová

Vážení rodiče,

z personálně-organizačních důvodů dojde od 19.2.2024 k částečné změně rozvrhu některých tříd na 2. stupni. Změny znamenají pouze prohození pořadí hodin v rámci týdne, nikoliv změnu vyučujícího či konců vyučování. 

Nový rozvrh žáci obdrží ve škole a Vy i děti ho uvidíte od 19.2.2024 na svých účtech v Bakalářích.

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

Dne 8.2.  navštívily třídy 2.B a 2.C  Národní zemědělské muzeum.

Úvodní část  programu: „Včelky“ probíhala u včelích úlů na střeše muzea, potom jsme se přesunuli dovnitř, kde nám paní lektorka poutavě povídala o vývoji včel, pojmenování jednotlivých jedinců a seznámila nás s prací včelaře. Na závěr některé děti ochutnaly muzejní med a všichni si vyrobili malou svíčku z včelího vosku. Program se všem dětem velmi líbil a jejich všetečné otázky nejednou paní lektorku mile překvapily.

 

třídní učitelky 2.B a 2.C

V úterý 30. ledna se žáci pátých tříd vydali do divadla Gong na divadelní představení Masaryk aneb z C.K. skrz T. G. M. do ČSR. Představení na pomezí divadelního dokumentu a únikové hry dětem přiblížilo život prvního československého prezidenta a události, které předcházely vzniku první Československé republiky. 

Mgr. Aneta Löscherová

Pondělní dopoledne si žáci 7. A užili na Pražském hradě v doprovodu zasvěceného výkladu pana průvodce. Prošli si nejznámější prostory areálu – od Chrámu sv. Víta po Vladislavský sál až po místnost slavné defenestrace z roku 1618. Nahlédli do dějin Pražského hradu při hledání odpovědí k pracovním listům a prohlídku zakončili procházkou skrze neméně slavnou Zlatou uličku. Na závěr se po Starých zámeckých schodech vydali na cestu domů.

Mgr. H. Paskudová

Konec prvního pololetí a začátek toho druhého si žáci a žákyně z devátých tříd zpestřili návštěvou prostor tzv. „Pečkárny“ – za protektorátu sídla nechvalně známého gestapa. Prostory tohoto místa prošly stovky zatčených a vyslýchaných osob. Na okamžik si tak žáci mohli představit, jaké to mohlo být ocitnout se v době protektorátu za odbojovou činnost právě zde, a dozvěděli se, které známé osobnosti tady byly vystaveny krutému výslechu.

                                                                                                                                           H. Paskudová, E. Veličková, H. Štěpánková

Ve čtvrtek  1. 2. proběhlo ve 2.B a 2.C vyučování  s masopustní tematikou. Na začátku projektu jsme dětem povyprávěly, co to vlastně je Masopust, jaký je skutečný význam tohoto názvu, o jaké období roku se jedná a jaké aktivity  bývaly pro tuto dobu dříve typické. Děti plnily zábavné pracovní listy z českého jazyka a aktivity na masopustní téma se prolínaly i s dalšími předměty. Všichni žáci spolu pěkně spolupracovali a výsledkem byly krásné veselé plakáty.

Třídní učitelky 2.B a 2.C

Vážení rodiče,

 

z důvodu vypouštění topného systému pro napojení topení do nově vznikajícího atria dnes - 1.2.2024 - ruším odpolední výuku tříd 8.ABC a 9.AC. Informaci měli žáci v ŽK. Výuka pro 8.ABC a 9.AC končí ve 12:35, 9.B jde na avizovanou exkurzi do Petschkova paláce.

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy