Do 1.A místo dětí přilétli čarodějové a čerodějnice a tak jsme museli tolik kouzel pohromadě zdokumentovat.

M. Vařečková