Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 je za přísných podmínek umožněn návrat alespoň části žáků 1. st. zpět do školy. Podmínkou je však povinné testování pravidelně 2x týdně (pondělí a čtvrtek) v případě antigenního testování či 1× týdně v případě použití RT-PCR testů.

Pokud se žák nezúčastní testování, nebude mu umožněno prezenční vzdělávání a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Škola zajistí studijní podporu a žák bude úkoly vypracovávat a odevzdávat individuálně.  

Školního testování se nemusí účastnit žáci, kteří prodělali onemocnění Covid 19 a u nichž zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit při vstupu do školy.

Školní testování se neprovádí u žáků, jejichž zákonný zástupce doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS - CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě. Test nesmí být starší 48 hod., a žáci nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Protože děti mohou mít z prvního testování obavy a rodiče zároveň obavu o své děti, ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE SE K PRVNÍMU TESTOVÁNÍ DOSTAVILI DO ŠKOLY SPOLEČNĚ SE SVÝMI DĚTMI a pomohli jim s odběrem vzorku.

 

Organizace testování

Škola obdržela testy Lepu Medical – Antigen Rapid Test Kit. Tento test se provádí formou samoodběru, pouze pod dohledem pedagogů. V rámci co nejhladšího průběhu testování prosíme rodiče, aby se předem seznámili s tím, jak s testem pracovat:

Návod k použití - video

Návod k použití - leták

Na vyzvání pracovníkem školy vstupují rodič a dítě do budovy určeným vchodem (rozpis viz níže). V přilehlé chodbě si dítě s pomocí rodiče provede test. Poté dítě s rodičem odcházejí před budovu, kde vyčkají na výsledek testu. V případě negativního testu odchází žák sám do své kmenové třídy.

V případě pozitivního testu žák nebude vpuštěn do školy, příslušná vyučující vystaví rodiči potvrzení o pozitivním nálezu u dítěte. Rodič je povinen oznámit toto ošetřujícímu lékaři dítěte. Lékař následně vystaví dítěti žádanku na PCR test. Pokud následný test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu.

Rozpis vstupů do budovy:

0. a 1. B – čas: 7, 30 – 8, 00 hod. - Domeček- vstup přímo ze zahrady do učebny určené pro testování.

2.A - čas: 7, 30 – 8, 00 hod.

2.C - čas: 8,00 – 8,30 hod

– vstup hlavním vchodem. Testovací místo v pravé části vstupní haly (v prostorách u šatních skříněk II. stupně).

3. A - čas: 7, 30 – 8,00 hod

3.C - čas: 8,00 – 8,30 hod

– vstup bočním vchodem vlevo od hlavního vchodu. Testovací místo v chodbě u atria.

4.A - čas: 7, 30 – 8, 00 hod

4.C - čas: 8,00 – 8,30 hod

– vstup do budovy vchodem pro ŠD, testovací místo v chodbě u učeben výpočetní techniky.

Toto schéma testování platí pro pondělí, 12.4. 2021. Zvolili jsme jej z toho důvodu, abychom do kmenových tříd nezavlekli případnou infekci. Ve čtvrtek 15.4. 2021 budou žáci vstupovat stejnými vchody, ale test si provedou samoodběrem ve své kmenové třídě. V případě pozitivního výsledku některého z žáků odchází do karantény celá třída.

U každé testované skupiny má dohled příslušná vyučující a další pověření zaměstnanci školy.

Ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 9 připravujeme možnost testovat žáky v domácím prostředí neinvazivním RT-PCR testem.

V Praze, 9.4.2021

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

leták MŠMT žáci

leták MŠMT rodiče