Testování v hlavní budově proběhne ve zrychleném režimu, protože řada rodičů potvrdila, že dítě zvládne samoodběr pod dohledem třídní učitelky.

V případě pozitivního výsledku některého z žáků odchází do karantény celá třída, proto prosíme rodiče, ať již své dítě ráno doprovází nebo ne, aby byli připraveni na tuto eventualitu a mohli dítě vyzvednout. 

Děti bez doprovodu rodičů procházejí od 7:30 do 7:55 průběžně do své kmenové třídy bez přezouvání:

2.A, 2.C hlavní vchod levými dveřmi

3.A, 3.C boční vchod vlevo od hlavního vchodu, za vstupem zatáčí doprava

4.A, 4.C vchodem pro ŠD a dále, jak jsou zvyklé

Nástup rodičů s dětmi na testování:

0. A, 1. B – čas: 7,30 – 8, 00 hod. – Domeček - vstup přímo ze zahrady do učebny určené pro testování, proběhne ve stejném režimu jako v pondělí. Děti, které podle sdělení rodičů zvládnou samoodběr, si na místě zorganizují paní učitelky.

2.A, 2.C  - čas: 7, 30 – 8, 00 hod.  – vstup hlavním vchodem, pravými dveřmi. Testovací místo v pravé části vstupní haly (v prostorách u šatních skříněk II. stupně), jako bylo v pondělí, rodiče vstupují na vyzvání.

3. A, 3.C - čas: 7, 30 – 8,00 hod – vstup bočním vchodem vlevo od hlavního vchodu. Testovací místo vlevo v chodbě u učebny fyziky.

4.A, 4.C  - čas: 7, 30 – 8, 00 hod - vstup do budovy vchodem pro ŠD, testovací místo vlevo v chodbě u schodiště do školní jídelny.

Po odebrání vzorku jde dítě do kmenové třídy, rodič může odejít.

Postup, pokud je některé z dětí covid pozitivní: TU vyplní potvrzení o pozitivitě testu u dotyčného žáka a předá rodiči, který i s dítětem odchází ze školy, ihned dálkově informuje dětského lékaře a ten dítě pošle na kontrolní RT-PCR test. Rodiče ostatních přítomných dětí jsou bezprostředně vyzváni, aby si děti vyzvedli, a odcházejí domů čekat na potvrzení o pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem. O případném nařízení a průběhu karantény budou informováni KHS. (podrobněji viz leták MŠMT https://www.zslitvinovska6.cz/images/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf).

V Praze, 13.4.2021

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy