Informace k testování ve čtvrtek 22.4.2021

Žákům, kteří se nezúčastnili PCR testování, zůstává povinnost být antigenně testováni ve škole. Po příchodu do školy půjdou přímo do třídy, kde se otestují pod dohledem třídních učitelek samy, proto prosíme, aby tyto děti přišly nejpozději v 7:40. Testovací místo pro žáky, kteří vyžadují asistenci rodičů, bude centrálně ve hlavním vchodu, příchod v 7:30.

Ostatní žáci přicházejí rozlišenými vchody tak, jak jsou zvyklí a jdou přímo do tříd.

PCR testování se zúčastnila drtivá většina dětí, děkujeme rodičům za skvělou spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy