Vážení rodiče,

škola byla z pokynu vlády pověřena testováním žáků pro účely přijímacího řízení. Zasíláme Vám důležité informace a harmonogram testování.  Podrobné informace naleznete na: https://koronavirus.edu.cz/files/ochrana-zdravi-pz-pro-zs-final.pdf

Testování proběhne ve škole v níže uvedených termínech testem Lepu Medical – Antigen Rapid Test Kit. Tento test se provádí formou samoodběru, pouze pod dohledem pedagogů. Žáci se se způsobem testování mohou seznámit předem:

Návod k použití - video

Návod k použití - leták

Žáci budou k testování vpouštěni po třech a na výsledek budou čekat venku.

V případě, že bude mít žák pozitivní výsledek antigenního testu, musí zákonný zástupce žáka kontaktovat jeho praktického lékaře, který ho odešle na kontrolní PCR test.  Pokud PCR test bude negativní, je směrodatný.  Pokud bude PCR test pozitivní, pak doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

9. ročníky

Žáci 9. ročníků se budou pro účely přijímacího řízení testovat ve čtvrtek, 29.4.2021.

9.A ve 14:00 ve hlavním vchodu

9.B ve 14:30 v hlavním vchodu

9.C ve 14:00 v bočním vchodu u atria vedle stojanů na kola

Pokud někdo z devátých ročníků koná zkoušku až ve středu či čtvrtek 5.-6.5., může se přijít otestovat až v pondělí, 3.5. v 8:30 do hlavního vchodu.

Po dobu konání přijímacích zkoušek 3.-4.5. bude pro žáky již přijaté na SŠ náhradní distanční výuka stanovena třídními učiteli.  

 

5. ročníky

V týdnu od 3.5.2021 mají prezenční výuku. Otestováni budou v pondělí 3.5. ráno antigenním školním testem při nástupu do školy a třídní učitelka jim o tomto testování vydá potvrzení.

Pokud zvažujete, že dítě v týdnu, kdy se konají přijímací zkoušky, z preventivních důvodů necháte doma, pak se může otestovat v pondělí 3.5. 2021 od 7:30 v družinovém vchodu u školní jídelny. O této skutečnosti informujte třídní učitelku, aby omluvila absenci a připravila potvrzení. Dítě může po otestování odejít domů, pokud k tomu bude mít váš písemný souhlas.

7. ročníky

Ti žáci, kteří budou potřebovat testování kvůli přijímacímu řízení na víceletá gymnázia se přijdou otestovat v pondělí, 3.5.2021 v 8:30 do hlavního vchodu školy. Na tuto dobu budou omluveni z distanční výuky.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy