Žáci 1. stupně

Žáci se přednostně testují PCR testy ze slin

A/ Žáci, kteří jsou v tomto týdnu (sudý týden) na distanční výuce a testovací sady obdrželi již minulý týden, donesou do školy odebraný vzorek slin v pátek 7. 5. 21.

Mezi 7,30 – 8,30 hod. vzorek  odevzdají ve škole ve vchodu, který mají určený pro vstup do budovy. V době mezi 8.30 – 11,30 hod. mohou vzorek odevzdat v hlavní vrátnici. Rodič již nemusí přikládat papírový formulář.

Vzorek odevzdá buď rodič, nebo žák, ale v době, kdy žák nemá on-line vyučovací hodinu.

Výsledek testu obdrží rodič formou SMS nejpozději do neděle 9. 5. 21.

V případě pozitivního výsledku oznámí rodič neprodleně tuto informaci třídnímu učiteli a dítě v pondělí nesmí poslat do školy. Rodič se následně spojí s obvodním lékařem svého dítěte.

Žáci, kteří nedonesou vzorek slin ve stanoveném termínu, se budou v pondělí ráno 10. 5. 21 testovat Ag testem stěrem z nosu.

B/ Žáci, kteří jsou v tomto týdnu (sudý týden) na prezenční výuce, obdrží testovací sady v pátek 7.5.21.

Sadu si odnesou domů a v pátek 14.5.mezi 7,30 – 8,30 hod. odevzdají odebraný vzorek slin ve škole ve vchodu, který mají určený pro vstup do budovy.

V době mezi 8.30 – 11,30 hod. mohou vzorek odevzdat v hlavní vrátnici. Rodič již nemusí přikládat papírový formulář.

Vzorek může odevzdat rodič nebo žák. Žák ale jen v době, kdy nemá on-line vyučovací hodinu.

Výsledek testu obdrží rodič formou SMS nejpozději do neděle 16.5.21.

V případě pozitivního výsledku oznámí rodič neprodleně tuto informaci třídnímu učiteli a dítě v pondělí nesmí poslat do školy. Rodič se následně spojí s obvodním lékařem svého dítěte.

Žáci, kteří nedonesou vzorek slin ve stanoveném termínu, se budou v pondělí ráno 17.5. 21 testovat Ag testem stěrem z nosu.

 

Žáci 2. stupně

Žáci se přednostně testují PCR testy ze slin

A/ Žáci, kteří jsou v tomto týdnu (sudý týden) na distanční výuce, si přijdou vyzvednout testovací sadu ve čtvrtek 6.5. 21 do 14,00 hod. a do školy donesou odebraný vzorek slin v pátek 7. 5. 21.

Nebo si sadu přijdou vyzvednout v pátek 7.5. nejpozději do 11,00 hod. a na místě si odeberou vzorek slin, který rovnou odevzdají ve vrátnici školy.

Žáci si pro testovací sadu si přijdou v době, kdy nemají on-line vyučovací hodinu.

Protože budou vzorek odevzdávat poprvé, je nezbytně nutné, aby provedli  řádnou on-line registraci odebraného vzorku do formuláře akreditované laboratoře na https://www.covid-ghc.com/skola. Před odevzdáním vzorku je třeba vyplnit údaje dítěte a oskenovat QR kód z černého uzávěru na zkumavce. Formulář laboratoře má tlačítko na skenování „Skenovat QR kód“. Pro vyplnění on-line formuláře je nutný chytrý telefon s fotoaparátem. Odevzdání vzorku bez registrace neumožní párování a následné zaslání výsledku testu.

Testovací sadu obdrží žák v označeném sáčku. V tomto sáčku je třeba vrátit zkumavku s odebraným vzorkem slin dítěte. Spolu s PCR testovací sadou obdrží žák návod pro odběr a tištěný formulář ,,Dotazník část 3 “– viz zde. I tento formulář je třeba řádně vyplnit a odevzdat ve škole společně s odebraným vzorkem.

Vzorek může odevzdat rodič nebo žák. Žák ale jen v době, kdy nemá on-line vyučovací hodinu.

Výsledek testu obdrží rodič žáka formou SMS nejpozději do neděle 9. 5. 21.

V případě pozitivního výsledku oznámí rodič neprodleně tuto informaci třídnímu učiteli a dítě v pondělí nesmí poslat do školy. Rodič se následně spojí s obvodním lékařem svého dítěte.

Žáci, kteří nedonesou vzorek slin ve stanoveném termínu, se budou v pondělí ráno 10. 5.  a čtvrtek 13.5. testovat Ag testem stěrem z nosu.

B/ Žáci, kteří jsou v tomto týdnu (sudý týden) na prezenční výuce, obdrží testovací sady v pátek 7.5.21.

Sadu si odnesou domů a v pátek 14.5.mezi 7,30 – 11,30 hod. odevzdají odebraný vzorek slin ve škole v hlavní vrátnici.

Protože budou vzorek odevzdávat poprvé, je nezbytně nutné, aby provedli  řádnou on-line registraci odebraného vzorku do formuláře akreditované laboratoře na https://www.covid-ghc.com/skola. Před odevzdáním vzorku je třeba vyplnit údaje dítěte a oskenovat QR kód z černého uzávěru na zkumavce. Formulář laboratoře má tlačítko na skenování „Skenovat QR kód“. Pro vyplnění on-line formuláře je nutný chytrý telefon s fotoaparátem. Odevzdání vzorku bez registrace neumožní párování a následné zaslání výsledku testu.

Testovací sadu obdrží žák v označeném sáčku. V tomto sáčku je třeba vrátit zkumavku s odebraným vzorkem slin dítěte. Spolu s PCR testovací sadou obdrží žák návod pro odběr a tištěný formulář ,,Dotazník část 3 “– viz zde. I tento formulář je třeba řádně vyplnit a odevzdat ve škole společně s odebraným vzorkem.

Vzorek může odevzdat rodič nebo žák. Žák ale jen v době, kdy nemá on-line vyučovací hodinu.

Výsledek testu obdrží rodiče formou SMS nejpozději do neděle 16. 5. 21.

V případě pozitivního výsledku oznámí rodič neprodleně tuto informaci třídnímu učiteli a dítě v pondělí nesmí poslat do školy. Rodič se následně spojí s obvodním lékařem svého dítěte.

Žáci, kteří nedonesou vzorek slin ve stanoveném termínu, se budou v pondělí ráno 17.5. a čtvrtek 20.5. testovat Ag testem stěrem z nosu.

 Věra Cyprichová