Vážení rodiče,

podle nařízení Ministerstva zdravotnictví proběhne dne 29. listopadu 2021 antigenní testování na onemocnění covid-19. Testovat se budou přítomní žáci s výjimkou žáků s potvrzením OTN, tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst.

Žáci naší školy se budou testovat testem Sejoy– náhled zde.

Další informace naleznete:

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

 

Pokyny k testování PCR

Současně s antigenním testováním proběhne pro všechny žáky i pedagogy testování PCR ze vzorku slin tak, jak už probíhalo v předchozích týdnech. Toto testování proběhne na pokyn MČ Praha 9. Žáci s čerstvě prodělaným covidem se testovat nemusí, pokud si sadu odnesli domů, pošlete ji zpět.

Prosíme rodiče, aby své dítě k testu PCR zaregistrovali na webové stránce  https://www.covid-ghc.com/skola (návod k registraci, k odběru, souhlas zde) a k registraci připojili QR kód zkumavky, do které v pondělí ráno 29.11.2021 provedou odběr vzorku slin dítěte. Dítě vzorek odevzdá tentýž den na vyzvání vyučujícího ve třídě. V případě, že se vám nepodaří naskenovat QR kód, zašlete, prosím se vzorkem i přiložený registrační formulář se souhlasem k testování. Děkujeme za spolupráci.

 

Postup při výskytu covidu v ZŠ

Z třídních schůzek vyplynul v 2.A dotaz ohledně postupu při výskytu covidu v ZŠ. Ke každému školnímu testování přidáváme odkaz, který vidíte výše, kde pod FAQ najdete všechny postupy.

Přesto vám můžeme nejdůležitější informace shrnout.

  1. Screeningové antigenní testování probíhá zpravidla v pondělí, záleží, jak je nařízeno MZČR. Žáci se testují jednou, pokud je výsledek chybný/nečitelný, chyba se zaznamená a testovaný vykoná nový test.
  2. Žák s pozitivním testem je odveden do izolace. Škola informuje zákonného zástupce, který si dítě musí vyzvednout. Zákonný zástupce nejlépe telefonicky kontaktuje praktického lékaře dítěte a ten rozhodne o vystavení žádanky na konfirmační PCR test.
  3. Pokud je konfirmační PCR test negativní, dítě se po obdržení výsledku vrací zpět do školy – zákonný zástupce negativitu testu dítěte škole doloží. Pokud je PCR test pozitivní, zákonný zástupce to škole oznámí a postupuje podle pokynů praktického lékaře dítěte případně hygieny.

Škola žáka ihned po pozitivním antigenním testu izoluje, hygiena tedy většinou nenařizuje karanténní opatření (žáci do doby výsledku testu mají povinně nasazenou roušku).

Pokud se pozitivita PCR ukáže u žáka, který před tím pobýval ve škole v běžném režimu, je to důvod ke karanténním opatřením. Škola trasuje podle pokynů hygieny, o tom, zda se trasuje rádius nebo celá třída, rozhoduje epidemiolog.

 

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy