Dne 8.2. jsme měli možnost navštívit Národní divadlo a prohlédnout si nádherné prostory. K prohlídce jsme měli i odborný výklad. Děti se také dověděly něco z historie Národního divadla. Na závěr jsme vystoupali na terasu, kde jsme si mohli prohlédnout zblízka trigy. Pro většinu to byla první možnost  navštívit  Národní divadlo. Exkurze se dětem velmi líbila.   M. Radová