Jsme kmen Indiánských včel. Naučili jsme se indiánské písmo a tvoříme mapu naší školní indiánské osady. Aby nás každý poznal a věděl, s kým má tu čest, vyrobili jsme si indiánské čelenky.

Alice Nováková - 2. oddělení ŠD