Naše škola je zapojena do projektu ŠKOLNÍ MLÉKO.

Žáci mají možnost si zakoupit mléčný výrobek či ovoce v automatu instalovaném ve vestibulu školy. Mléčnou kreditní kartu si mohou žáci vyzvednout na sekretariátu školy v úterý a ve čtvrtek od 9.40 do 10.00 hod.  Karty mají omezenou platnost na jeden školní rok – vždy od 1.9 . do 30.11. následujícího školního roku. Letošní edice je platná od 1.9.2018 do 30.11.2019.

Původní karty z loňského roku budou mít ukončenou platnost 30. 11. 2018. 

Pravidla na dobití mléčné kreditky pro odběr výrobků najdete na: www.happysnack.cz