Zveme BUDOUCÍ PRVŇÁČKY k zápisu na naši školu

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2016/2017 proběhne ve středu  3.2.  a  čtvrtek  4.2.  2016 vždy od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2009 do 31.8.2010 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2015.
Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště přináleží do spádové oblasti školy. Konkrétní ulice naleznete na webových stránkách školy a MČ Praha 9.

Podrobnější informace naleznete v odkazu "zápis" na webu školy.