ELEKTRONICKÝ REZERVAČNÍ SYSTÉM SE 2.4.2019 UZAVŘE. 

 

Zveme BUDOUCÍ PRVŇÁČKY k zápisu na naši školu!

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 proběhne ve středu 3.4.2019  a  čtvrtek  4.4.2019 vždy od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2018.
Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště přináleží do spádové oblasti školy. Konkrétní spádové ulice naší školy naleznete zde (pozn. schváleno dne 28.2.2019, viz MHMP).

V zájmu urychlení průběhu zápisu žáků do první třídy Vám nabízíme možnost ELEKTRONICKÉ REZERVACE (ZDE) času zápisu Vašeho dítěte. Můžete přijít přímo na zápis v níže uvedených dnech a časech, ale rozhodně Vám doporučujeme se objednat, jinak se nevyhnete čekání, které je nepříjemné pro Vás a hlavně pro Vaše děti. Rezervační systém bude spuštěn v polovině března. Použijte odkaz výše nebo na liště "Pro uchazeče" najdete nový řádek. Vyberete si volné datum a čas a na něj se objednáte. Systém neumožňuje změnu rezervace, proto si prosím datum a čas dobře zvažte a před odesláním zkontrolujte. Potvrzení data a času rezervace obdržíte na e-mail, který zadáte při rezervaci.

Všichni zájemci o zápis do prvních tříd si při příchodu do budovy ve vrátnici vyzvednou (a dobře uschovají) POŘADOVÉ ČÍSLO, pod kterým bude evidována žádost o přijetí ke vzdělávání. Zároveň toto číslo rodiče potřebují, aby identifikovali své dítě při zveřejnění přijatých žáků i později při rozdělení do tříd.

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se uskuteční ve čtvrtek 14.3.2019 od 8:00 do 9:40 hod. POUZE v pavilonu prvních tříd.

Informace k zápisu: 

 • k zápisu se musí osobně dostavit jak dítě, tak jeho zákonný zástupce
 • škole  předloží:
 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce
 3. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, jejíž formulář naleznete na webových stránkách školy 
 4. v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění.
 5. jestliže rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky, přijdou přesto i  s dítětem k zápisu, kde musí předložit doporučení příslušné pedagogicko-psychologické poradny a pediatra. Zde si vyzvednou formulář žádosti o odklad. 

Zápisový lístek obdržíte přímo u zápisu.

Formuláře zde.

Pro urychlení administrace zápisu doporučujeme rodičům, aby se dostavili již s předvyplněnou žádostí o přijetí a případně s žádostí o odklad školní docházky.

 • K vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9  (www.ppppraha3a9.cz), doporučujeme Vám využít služeb této poradny - kontakt: U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany. Telefon i fax: 266 312 530, 266 310 939 
 • U zápisu bude pouze 3.4.2019 přítomna PhDr. Ivana Halíková, vedoucí tohoto pracoviště, se kterou budou moci rodiče ihned konzultovat odklad školní docházky svého dítěte
 • Žádosti o odklad lze podat v termínu zápisu, který je stanoven zákonem

(bližší informace k zápisu naleznete na stránkách http://www.msmt.cz/)

Rodiče spádových žáků, kteří plánují své dítě umístit do naší školy, mohou své děti přihlásit na seznamovací cyklus setkání ,,Hrátky s předškoláky", který povedou budoucí učitelky prvních tříd. Setkání proběhnou vždy ve  středu v termínech 15.5., 22.5 a 5.6. od 15:15 do 16:15 hod. Cena tříhodinového cyklu je 100,- Kč. Informace a přihlášku na "Hrátky s předškoláky" naleznete zde. Vyplněnou přihlášku s sebou přineste spolu s platbou na první setkání.

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a pokud se pro nás rozhodnete, zveme Vás ve středu 5.6.2019 v 15.15 hodin na schůzku s vedením školy a budoucími třídními učitelkami, kde Vám zodpovíme Vaše dotazy a podáme další informace.

Upozornění:

Pro rodiče, kteří se se svým dítětem ze závažných důvodů nemohli dostavit k zápisu, byl stanoven náhradní termín 11.4. 2019 od 8:00 do 11:00 v pracovně PaedDr. E. Ptáčkové.

Upozorňujeme rodiče, že rozhodnutí o přijetí dítěte si mohou vyzvednout v kanceláři školy v pracovní den od 7:30 do 15:30 hod. Termín vydávání rozhodnutí bude upřesněn, seznam přijatých dětí dle přidělených čísel bude zveřejněn 2.5.2019 na webu školy.

Kriteria pro přijímání do prvních tříd naleznete zde.

RNDr. Věra Cyprichová,
ředitelka školy

Vážení rodiče,
všichni žáci 4. tříd, jejichž rodiče si zažádali o zařazení do ŠD, byli přijati.

Prosíme Vás i Vaše děti o trpělivost. 8. oddělení, které jsme nově otevřeli, vybavujeme nábytkem i hračkami. Věříme, že děti budou pracovat již brzy v standardních podmínkách.

Ve třídě 8. oddělení jsou děti od 12.40. do 15.00 hod. V tuto dobu si děti vyzvedávejte přes  hlavní vchod do základní školy. Od 15.00 hod. přechází děti do prostor ŠD. Zde zvoňte, prosím, na centrální zvonek. V případě pěkného počasí odchází celé oddělení ve 14.00 hod. na školní zahradu (info. na dveřích hlavního vchodu).

Děkujeme za pochopení
Renata Hánová
vedoucí školní družiny

Vážení rodiče, rádi bychom Vás upozornili na změnou fungování školní knihovny. Z personálních důvodů (paní učitelka, která vede školní knihovnu bude vyučovat Ruský jazyk) nemůžeme zajistiti otevření knihovny každý den. Knihovna a čítárna bude pro žáky přístupná ve středu od 13.00 do 14.30 hod. a ve čtvrtek od 12.00 do 14.30 hod.

V úterý bude otevřen v době od 12.00 do 13.30 kroužek ICT, který budou moci žáci čekající na odpolední vyučování využívat zdarma.

Dobu čekání na odpolední vyučování nebo zájmový kroužek mohou žáci, kteří nenavštěvují školní družinu strávit POUZE ve výše uvedených prostorách nebo mimo budovu školy. Pobyt ve vestibulu budovy není možný.

RNDr. Věra Cyprichová,
ředitelka školy

Milí žáci, vážení rodiče,

Začátek nového školního roku 2015/16 je v úterý 1. září. Tento den mají žáci pouze jednu vyučovací hodinu.

Žáci 2.-9.tříd se shromáždí do 7,55 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé.

Prvňáčci  přijdou se svými rodiči v 8,15 hod., kdy je slavnostně uvítá vedení školy a třídní učitelky. Poté si žáky odvedou T.U. do tříd. Kolem 9. hodiny je plánována návštěva prvňáčků ve školní družině a mezitím proběhnou 1. třídní schůzky.

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. ke vchodu školní družiny, kde je uvítá třídní učitelka a následně proběhne i třídní schůzka.

Ve středu 2. září budou mít žáci 1.st. 4 vyučovací hodiny (mimo žáků 1.tříd) a žáci 2.st 5 hodin.

Od čtvrtka 3. září bude probíhat výuka podle rozvrhu. Není zařazena odpolední výuka.

Telefon: +420 286 019 xxx

(xxx = konkrétní linka)

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny všech vyučujících jsou každé první pondělí v měsíci od 15:30 do 16:15 vždy po předchozí telefonické dohodě.

Výchovná poradkyně pro I. stupeň PaedDr. Eva Ptáčková:

Výchovné poradenství: každé pondělí 14:35 - 15:20

SPPG: každou středu 14:00 - 14:45

Výchovná poradkyně pro II. stupeň Mgr. Gabriela Janů:

Každou středu 13:10-13:35
Každý pátek 7:35-7:55

Třídní učitelé

TřídaJménoLinkaE-mail
0.A Bc. Lenka Válková 141 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
1.A Mgr. Jana Mírná 141 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
1.B Mgr. Hana Krčilová 141 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
1.C Mgr. Lucie Navrkalová 141 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2.A Mgr. Helena Korfová 110 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2.B Mgr. Ivana Hlubocká 115 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2.C Mgr. Jana Stehlíková 110 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3.A Mgr. Markéta Želízková 105 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3.B Mgr. Stanislava Šnajdrová 105 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3.C Mgr. Alena Vymětalíková 105 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.A Mgr. Kateřina Lucáková 117 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.B Mgr. Mojmíra Radová 115 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
4.C Mgr. Hana Štěpánková 116 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
5.A Mgr. Lia Ruthová 117 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
5.B Mgr. Radmila Blažková 117 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
5.C Mgr. Pavlína Hrůzová 117 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
6.A Mgr. Renata Kasáková 118 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
6.B Mgr. et Mgr. Šimon Kokoška 114 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
7.A Mgr. Přemysl Hromádko 114 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
7.B Mgr. Martina Zettlová 114 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
7.C Mgr. Jana Kafuňková 112 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
8.A Mgr. Gabriela Janů 128 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
8.B Mgr. Věra Šipošová 120 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
9.A Mgr. Eva Veličková 112 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
9.B Ing. Petra Honzová 118 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Netřídní učitelé

JménoLinkaE-mail
Mgr. Jana Hrádková 133 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PhDr. Pavel Klapetek 130 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Eva Šedivá 118 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Michaela Králíková 138 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Lubomíra Krejcarová  112 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Kateřina Budilová 120 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PaeDr. Eva Ptáčková 113 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Pavla Dousková 110 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Markéta Klimešová 116 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Žaneta Žurková 112 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Ivan Klein   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vychovatelky školní družiny

JménoLinkaE-mail
Kristýna Manová 147 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Renata Hánová 123 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Stanislava Kysilková 125 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Alice Nováková 122 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jitka Míčková 121 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jana Semerádová 124 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jana Panská 148 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Lucie Vandasová 146 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Název školy: Základní škola Litvínovská 600
Zřizovatel: Městská část Praha 9,
Sokolovská 324,
Praha 9, 190 00
IČ: 61387568
IZO: 600040542
Ředitelka školy: RNDr. Věra Cyprichová
Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Hana Čulíková

Mgr. Naďa Koháková

Adresa sídla: Litvínovská 600, Praha 9 - Prosek, 190 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školní jídelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sdružení rodičů a přátel školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedení školy

Ředitelka RNDr. Věra Cyprichová +420 286 884 219
Zástupkyně ředitelky

Mgr. Hana Čulíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Mgr. Naďa Koháková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 286 884 052

+420 286 019 107

Ekonomka Anna Nimsová +420 286 880 430

Sekretariát školy

Kateřina Lejčková

 

+420 286 884 219

Pavilon 1. tříd

 

+420 286 884 140

Vedoucí školní jídelny

Záznamník - obědy

Renáta Bílková

 

+420 286 019 108

+420 286 884 227

Speciální funkce

Výchovný poradce pro 1. stupeň PaedDr. Eva Ptáčková +420 286 019 113
Výchovný poradce pro 2. stupeň Mgr. Gabriela Janů +420 286 019 128
Školní metodik prevence Mgr. Eva Veličková +420 286 019 112
Speciální pedagog PaedDr. Eva Ptáčková +420 286 019 113

Vzhledem k přibývajícímu  počtu dětí otvíráme letos další, již osmé, oddělení školní družiny. Toto oddělení bude v prostorách školy a děti, které ho budou navštěvovat, si budou rodiče vyzvedávat přes hlavní vrátnici. Věříme, že navýšením kapacity školní družiny uspokojíme požadavky rodičů žáků 4. tříd, kteří si již zažádali o umístění dítěte do ŠD.                                       

Renata Hánová
Vedoucí školní družiny

První třídní schůzky se konají 8.9.2014 od 18 h.

Schůzka SRPDŠ se koná od 17:00.

V termínu 11.-14.9.2014 se uskuteční výjezd žáků budoucích 6.ročníků na adaptační kurz v Jindřichově (chata Javor), během kterého žáci absolvují osobnostně-sociální kurz, kurz mikroskopování, kurz práce s mapou a buzolou v terénu apod. Jeho účelem je stmelení  kolektivu a seznámení se s novými spolužáky a třídními učiteli.

Renáta Kasáková,
organizátorka kurzu a třídní učitelka 6.A

 • provoz školní družiny je zajištěn od 6.30 do 7.45 hod. a od 11.40 do 17.00 hod.
 • družina má 8 oddělení pro žáky 1.-4. tříd
 • Děti v 4. třídě jsou do ŠD zařazovány na základě písemné žádosti rodičů adresované ředitelce školy
 • ve školním sportovním areálu je pro družinu vyčleněn hrací koutek včetně samostatného hřiště
 • děti mají i zde zajištěn pitný režim
 • cena za ŠD je 500,- Kč na měsíc

Oddělení školní družiny

OdděleníJménoTelefon
1.   Míčková Jitka 121
2.  Nováková Alice 122
3.  Hánová Renata 123
4.  Semerádová Jana 124
5.  Kysilková Stanislava 125
6.  Vandasová Lucie 142
7. Manová Kristýna 142
8.  Panská Jana 142

V případě jakéhokoli problému, který potřebujete řešit s vedoucí školní družiny nebo vychovatelkami, si čas návštěvy dohodnete telefonicky.

Renata Hánová: telefon: 286 884 219 (kancelář školy pro přepojení), 286 019 139 (kabinet) nebo 286 019 123 (3. oddělení), mobil.tel: 721 305 061 - v provozu od 11.00 hod. 

Ranní družina

Ranní družina probíhá pouze v novém pavilonu "Domeček" ve třídě nultého ročníku. Přijímání žáků je  od 6.30 hod do 7.30 hod

Při ranní družině mají žáci zákaz vstupovat do budovy školy mimo křídlo prostoru ŠD. Děti si musí nosit na ranní družinu přezutí. V 7.30 společně v doprovodu vychovatelky odchází děti z druhých a vyšších ročníků do hlavní šatny a odtud do svých tříd na vyučování.

Konečná služba

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
         
Tel. 122 Tel. 125 Tel. 124 Tel. 121 Tel. 121

 

Přihlašování do ŠD

Žáci jsou přijímáni na základě písemné přihlášky zákonných zástupců žáka. V "Zápisním lístku" je nutné vyplnit kolonky s kontaktními telefony, adresou a na zadní straně zaznamenat, kdo si dítě může /nesmí vyzvedávat. V případě vyzvedávání nezletilým sourozencem je nutné napsat dodatek o právní zodpovědnosti při převzetí.

Přihlášení je na celý školní rok. Dítě je nutné přihlásit do ŠD každý školní rok znovu.

Odhlášení ze ŠD

Dítě lze ze ŠD odhlásit pouze písemnou žádostí adresovanou škole.

Jednorázově lze uvolnit dítě ze ŠD na základě písemné žádosti, s dodatkem o převzetí právní zodpovědnosti. Žák je povinen předat tuto žádost své kmenové vychovatelce nejpozději v den uvolnění.

Dítě nelze uvolnit na základě telefonátu nebo mailu.

Poplatky za ŠD

Dle zákona c. 190/1993 – vyhl. č. 21/1994 Sb./cl.2,odst.1 se platí za jedno dítě ve ŠD poplatek ve výši 500,-Kč za jeden měsíc. Platba ŠD za měsíc září je přijata pouze v hotovosti. Platba za říjen – prosinec je splatná do 31. října na účet školy, který spolu s variabilním symbolem obdrží přihlášení žáci během 2. týdne školního roku. Částku za leden – březen je třeba uhradit do 31. ledna a za období duben -  červen do 30.dubna.

Odpolední družina

Odpolední družina bezprostředně navazuje na vyučování a končí v 17.00 hod. Děti přivádí do prostor ŠD paní učitelka. Žáci odchází společně do školní jídelny na oběd. Děti z nultého a prvního ročníku mají rezervována místa ve školní jídelně. Zde se jim snažíme co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit stravování. Polévku jim rozléváme u stolu do připravených misek. Teprve potom se zařazují k výdeji hlavního jídla. Čekáme, až v klidu dojí i ten nejpomalejší strávník.

Děti si můžete vyzvednout kdykoliv během celého odpoledne. Vyzvedávání není omezeno žádným časovým úsekem. Žáky nultého a prvního ročníku lze vyzvednout v budově "Domeček" nebo na zahradě "Domečku" do 15:45 hod. Potom tito žáci přechází do hlavní budovy, kde je možné si je vyzvednout od 16:00 hod. v oddělení označeném "Konečná ŠD" nebo na školní zahradě.
Pokud si dítě rodiče nevyzvednou do konce provozní doby ŠD - tj. do 17:00hod,  je za každou započatou půlhodinu účtováno 100,-Kč za dítě.

Odpolední program

Jednotlivé ročníky pracují podle Školního vzdělávacího programu školní družiny „Kdo si hraje, nezlobí “

Bezprostředně po obědě je zaražen krátký odpočinek s pohádkou a relaxací. Každé oddělení si volí vlastní program na odpoledne v souladu s ŠVP.

Děti hrají hry, vyrábí nejrůznější výrobky a dárky, malují, zpívají.....apod.

Pobyt na zahradě

Naše školní družina má možnost využívat krásné školní hřiště v areálu školy. Celý prostor je ohrazený plotem a vstup je umožněn zvláštním vchodem, který otvíráme pro rodiče. Hřiště je vybaveno houpačkami, prolézačkami s pískovým doskočištěm, skluzavkou, pískovištěm a pingpongovými stoly. Chlapci rádi využívají multifunkční hřiště na kopanou nebo běžeckou dráhu k nejrůznějším soutěžím. V horkých letních dnech je tu příjemné posezení pod stromy.

Na zahradě se konají celodružinové akce - např. čarodějnice, vynášení Morany, stavení Máje, drakiáda nebo pozdně odpolední program při spaní v ŠD, který již tradičně pořádáme ke Dni dětí.

Na další programy konané pro větší počet dětí využíváme prostory školní jídelny.

Na zahradu chodíme každý den, i v zimních měsících, pokud nám to počasí dovolí.

Projekt Zdravá škola

Naše družina se připojila do programu "Zdravá škola". Snažíme se zmírnit působení stresu a spěchu při jídle, upevnit základní hygienické návyky a podpořit správné držení těla.
Děti stolují s ubrousky a v klidu. Po obědě si čistí zuby. Během odpoledne kontrolujeme pitný režim.
Při odpočinku, relaxaci nebo besedách mohou děti sedět na rehabilitačních míčích. Po celém dopoledni za školní lavicí je to vítaná změna.

Program družiny na celý rok

Průběhem roku pořádáme několik celodružinových akcí (Lucky, Masopust, Čarodějnice, Dušičky, celodružinové spaní......) a po zbývající měsíce pořádáme individuální akce v odděleních (vánoční posezení, tři králové, výlety do přírody či za kulturou), na které srdečně zveme rodiče, babičky... Do ŠD za námi jezdí divadlo, kouzelník a muzikanti.
V tento den od 14.00 si děti vyzvedávejte osobně v prostorách ŠD.

Spaní v družině

V první třídě je to mnohdy první noc strávená bez maminky. Je to nejen pro děti, ale i pro nás nejkrásnější, ale i nejnáročnější akce. Původní nápad byl, spaní jen pro prvňáčky, ale letos budeme pořádat již 15. spaní, kterého se postupné zúčastní děti všech ročníků. Spaní zařazujeme až ke konci školního roku - ke Dni dětí.

Děti během dlouhého večera prožijí nemalé dobrodružství, prokážou odvahu, navážou přátelství s našimi školními skřítky a takové přátelství se hodí až do deváté třídy. :)

Pro prvňáčky je to odměna za celý rok, kdy se z malých dětí stali školáci. Nám je zase odměnou vidět 80 malých skřítků z 1. třídy spinkat spokojeně ve spacích pytlích. Za několik dní dostanou vysvědčení a jsou z nich již ostřílení žáci školy. Doufáme, že o prázdninách budou mít na co vzpomínat a v září se k nám zase budou těšit.

V případě, že jste s naší nabídkou aktivit ve školní družině spokojeni, jsme velice rádi. Vážíme si toho, že jste nám Vaše děti na odpoledne svěřili a doufáme, že čas, který tu děti tráví, nejsou jen těžce odpočítávané minuty a hodiny. Jsme potěšeni přítomností rodičů na našich akcích a jakékoliv podněty a nápady z Vaší strany vítáme. Rodičům, kteří nám pomáhají - například nákupem drobných dárku, odměn, občerstvení, zásobováním papírem nebo jinými materiály touto cestou mnohokrát děkujeme.

Prostory ŠD jsou odrazem spokojenosti dětí. Družina je vybavena podle finančních možností školy. Pokud by někdo byl tak hodný a mohl jakkoliv pomoci - finančně, či materiálně, prosíme, neváhejte a přijďte se s námi domluvit. Za jakoukoliv pomoc budeme vděčni

V Praze dne 1.9.2018

Renata Hánová
vedoucí školní družiny

RNDr. Věra Cyprichová
ředitelka školy