Sportovní týden v německé Saydě provází krásné počasí, děti se mají skvěle a ani se jim nechce domů. Více fotografií najdete v odkazu níže.

Mgr. Šipošová a Mgr. Kokoška

Vážení rodiče,

z personálních důvodů (odchod na MD a příchod z MD) dojde od 1.2.2016 k následujícím provozním změnám a změnám vyučujících:

Třídu 4.A. po Mgr. Daně Wainerové převezme Mgr. Helena Korfová, která zde bude vyučovat všechny předměty.

Anglický jazyk bude ve skupinách Ing. Zdeňky Kubů vyučovat:

- ve 3.ABC Mgr. Lia Ruthová

- ve 4.ABC Mgr. Helena Korfová

- v 6.AB Ing. Kateřina Kubů

- v 7.AB Mgr. Věra Šipošová

- v 9.AB Mgr. Naďa Koháková

- skupina ing. Kubů bude v pátém a osmém ročníku rozdělena do zbývajících skupin.

Třídnictví 7.B po Ing. Z. Kubů převezme Mgr. Šimon Kokoška.

Přírodopis v 7.B převezme Mgr. Přemysl Hromádko.

Anglický jazyk v 2.B a 2.C ve skupinách Mgr. Šipošové převezme Mgr. Pavlína Hrůzová.

V některých třídách dojde k drobným změnám v rozvrhu, děti budou včas upozorněny.

Prosíme rodiče žáků 4.A a 7.B, aby mailovou korepondenci ve třídnických záležitostech od 1.2. 2016 směrovali na adresy nových třídních učitelů.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová

 

 

Prosíme rodiče, aby při dovážení dětí do školy a jejich vyzvedávání nevjížděli na dvůr vedle školní jídelny. Jedná se o soukromý pozemek a zaparkovaná auta blokují zásobování školní jídelny.

Děkujeme.

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 je možné platit obědy v hotovosti pouze od 11:45 hod. do 14:00 hod.

Doplatek za kurz lyžařský kurz (7. třídy) prosíme uhraďte do 10.2. 2016  

na účet č. 2000917379/0800                                  

částka 2 800,- Kč                                            

var. symbol = rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá).

Vážení rodiče, 

v odkazu naleznete metodický pokyn Městské části Praha 9 k zápisu do prvních tříd.

RNDr. Věra Cyprichová

Metodický pokyn

Informativní schůzka k podávání přihlášek na SŠ se bude konat dne 1.2. 2016 v učebně 9.A (č.318) v následujících časech:

- pro rodiče žáků 5. a 7. tříd v 16:00 hodin

- pro rodiče žáků 9.B v 16:45 hodin

- pro rodiče žáků 9.A v 17.30 hodin

Mgr. Gabriela Janů

 

Zveme BUDOUCÍ PRVŇÁČKY k zápisu na naši školu

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2016/2017 proběhne ve středu  3.2.  a  čtvrtek  4.2.  2016 vždy od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2009 do 31.8.2010 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2015.
Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště přináleží do spádové oblasti školy. Konkrétní ulice naleznete na webových stránkách školy a MČ Praha 9.

Podrobnější informace naleznete v odkazu "zápis" na webu školy.