Odpovědi na nejčastější dotazy k čipovému systému:

 1. Čip je přenosný – není tedy nutné, pokud si doma rodiče čip předají, aby měl čip otec i matka (nazvat se dá např: rodina).
 2. Do ranní družiny není čip potřeba.
 3. Pokud si pro sourozence přijde žák školy přímo do družiny – tj. budovou až do oddělení, čip nepotřebuje. Toto neplatí při vyzvedávání dětí v „Domečku“.
 4. Čipy bude možné nabídnout k odprodeji na „burze čipů“ kterou bychom naplánovali na září tak, aby čipy mohli koupit rodiče žáků 1. tříd.
 5. Když žák odchází domů sám, nepotřebuje čip.
 6. Osoba, která si vyzvedává dítě, nemá čip a není zapsána v zápisním lístku, si dítě nemůže vyzvednout.
 7. Vyzvednout dítě bez čipu osobou, která nemá čip a není uvedena v zápisním lístku, lze pouze po předchozím písemném upozornění rodiče vyzvedávaného dítěte a po provedení identifikace osoby…např. kontrola OP v kanceláři školy a v pozdějších hodinách ve sběrném oddělení ŠD.
 8. Při zapomenutí čipu si rodič vyzvedne žáka po vyplnění identifikačního lístku v kanceláři školy v pozdějších hodinách ve sběrném oddělení ŠD.
 9. Na jeden čip nelze vyzvedávat sourozence.
 10. Při ztrátě čipu nahlásíte ztrátu a ten bude ihned odstraněn z evidence. Pokud ho později najdete, je možné ho opět do systému vložit.
 11. Cena čipů. Nelze použít běžný čip, který se používá např. na otevírání domovních dveří nebo ve školní jídelně. Čipy jsou tzv. frekvenční a nejsou čitelné na dálku, mají přídavnou paměť, musí se do nich nahrát šifrovací klíč. Proto je cena čipů 100 korun a kupujeme je u firmy, která systém zavádí do školy.

Pokud po přečtení těchto informací chcete změnit počty objednávaných čipů, řekněte svojí paní vychovatelce a ona vám dá nový objednávkový papír a původní objednávku zruší.

Rodiče, kteří ještě neposlali objednávku do družiny, prosím, aby tak učinili do konce týdne.

Snad jsem dokázala najít odpovědi na vaše otázky. Pokud budete mít ještě nějaké pochybnosti, neváhejte se zeptat.

V Praze, 29.11.2018

Renata Hánová

vedoucí školní družiny

Zkoušení lyží

 

Ti, kteří mají objednané lyže, se dostaví od 24.11. do 9.12. (nejpozději) do půjčovny lyží na Harfě.

Tam nahlásí jméno, školu a termín, lyže budou zarezervované a den před odjezdem si lyže vyzvednou.

Nezapomeňte si vyzkoušet i helmu (nejlépe s brýlemi) !!!

kontakt :

Harfasport, Praha 9 – Českomoravská

Otevřeno denně 10,00 – 20,00hod.

Dokumenty:

Bezinfekčnost

Vybavení na kurz

Prohlášení

Posudek

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Kurz zdravého životního stylu       6. 1. 2019 – 11. 1. 2019

Chata U Pašeráka, Rejdice 1070, 468 48 Příchovice

 

ODJEZD  :  Neděle  6. 1. 2019   15,00 hod. (u parkoviště u kostela)

 

SRAZ       :  14,30 hod.

 

PŘEDPOKLÁDANÝ  NÁVRAT :  pátek 11.1. 2019  kol. 12,00hod.

CO  S SEBOU ?       Vybavení dle doporučení

                                 Přibalit :  psací potřeby

                                                   poznámkový sešit

                                                   toaletní papír

                                                   šňůru na sušení mokrých svršků (možnost domluvy s kamarádem)

                                                plastovou  lahev na čaj ( kupované pití je dost drahé, čaj je k dispozici celý den)

    kapesné                         

    svačinu na cestu – pobyt začíná večeří

Běžné léky ( Paralen, kapky do nosu, léky na bolest v krku, kašel, náplast, elastické obinadlo, Kinedryl)

Léky speciální, užívané dlouhodobě. K těmto lékům přiložit leták s důvodem léčby, dávkováním a zda si léky bere dítě samo nebo  pod dohledem zdravotníka

 

Cenné věci jen v nejnutnějším případě, nemůžeme za ně v případě poškození nebo ztráty ručit!!!

 

Pro snadnější přesuny a manipulaci doporučujeme mít vše sbaleno pouze v jednom batohu a lyže v obalu!!!

 

NUTNÉ ODEVZDAT PŘED ODJEZDEM (do 14.12.) !!!

 

 1. potvrzení dětského lékaře o způsobilosti účasti na výcviku
 2. podepsaný kázeňský řád - prohlášení (rodiči i žákem)
 3. doklad o odborném seřízení sjezdového vázání (nutný při úrazu doložit pojišťovně)

podepsaný zákon. zástupcem, případně napsaný pouze zák. zástupcem, který odpovídá za správné seřízení. (pokud bude mít dítě lyže půjčené od školy, dostane toto potvrzení až s lyžemi a donese ho až k autobusu)

 

DOPLATEK   prosíme uhraďte nejpozději do 31. 12. 2018   částka  2200,- Kč

na číslo účtu2000917379/0800     var. symbol = viz štítek         

           

 

NUTNÉ ODEVZDAT U AUTOBUSU

 

 1. průkaz zdravotního pojištěnce – ORIGINÁL (je uschován po celou dobu u zdravotníka, odevzdán osobně při příjezdu)
 2. podepsanou bezinfekčnost (prohlášení o bezinfekčnosti) + souhlas s ošetřením
 1. doklad o odborném seřízení sjezdového vázání podepsaný zákon. zástupcem (pokud ho neodevzdal dříve)

 

 Bez těchto náležitostí se žák nemůže zúčastnit  kurzu !!!                       

Po příjezdu si žáka  přebírají rodiče osobně.  Pokud to není možné, musí mít žák písemné potvrzení o samostatném odchodu a rodiče za něj přebírají právní odpovědnost.  

 

 Kdo chodí na obědy – nutné včas odhlásit !!!

Pokud dítě náhle onemocní nebo se zraní, prosím o nahlášení jeho absence na LV na telefon školy. S sebou budeme mít školní mobilní telefon č.: 602 818 600 (bude aktivní od 5.1.2019)

Ve čtvrtek 22. listopadu a v pondělí 26. listopadu se u nás ve škole uskutečnilo anglické divadlo. Herci z divadla The Bear Educational Theatre si pro naše žáky připravili tři představení, která byla odehrána ve školní jídelně. Představení byla přizpůsobena věku a úrovni znalosti anglického jazyka dětí. Děti se aktivně podílely na představení a opakovaly si anglickou gramatiku a slovíčka.

Jackie and the Horrible Family pro 3. a 4. třídy je vtipná hra o dívce, jejíž rodiče se hádají a ona hledá pomoc v zemi obrů. Potká obry, kteří ji chtějí chytit a sníst. Jackie  může zachránit pouze pomoc dětí v publiku.

The Alliens save the Earth pro 5.-6. třídy je hra o mimozemšťanech, kteří testují čistotu naší planety. Musí však utéci  mužům v černém, kteří je mají zneškodnit.Vše se zkomplikuje ve chvíli, kdy se jeden z mužů zamiluje do mimozemšťanky.

Love in the Jeans department pro 8. a 9.třídy je příběh  o dvou dívkách. Jejích přátelství se zkomplikuje ve chvíli, kdy se jedna z nich zamiluje do chlapce, který prodává džíny.

Mgr. Pavlína Hrůzová

V pondělí, 19.11. 2018 se uskutečnila ochutnávka jídel školní jídelny. Tým školní kuchyně připravil boršč, kuřecí na adžice s rýží a jako dezert perník s čokoládou. Ochutnávky se zúčastnilo 26 rodičů. Požádali jsme je, aby pokrmy ohodnotili známkou 1-5 jako ve škole. Jsme rádi, že rodičům chutnalo, polévka získala průměrnou známku 1,04, hlavní jídlo 1,27 a dezert 1. 

Děkujeme všem rodičům, kteří přišli.

Pokud by měl ještě někdo z řad rodičů zájem ochutnat, jak se v naší škole vaří, může po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny (nejlépe e-mailem) přijít v době výdeje obědů.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás seznámila s chystaným způsobem vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Vzhledem k stále sílícím tlakům na bezpečnost při vyzvedávání dětí a uzavření budovy proti vniknutí cizích osob, jsme se rozhodli přijmout systém BELLhop, který byl vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech/čipových kartách.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do ŠD. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správnost načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka Vám dítě pošle.

Objednávka čipu – cena 1ks. Cena 1 čipu činí 100,- korun.  Čip je nevratný.

Je potřeba zapsat, kolik čipů budete pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je nutné, aby čip byl vydán na konkrétní jméno osoby, která za něj zodpovídá (př. čip č. 1 matka, čip č. 2 otec). Systém umožňuje, aby paní vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává.

Nelze vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Objednávka čipů  (viz. přiložená tabulka) je závazná.

Tento systém bychom chtěli zavádět do školní družiny postupně v průběhu prosince. Jeho zavedení minimalizuje bezpečnostní rizika při předávání dětí a pevně věříme, že bude fungovat ke spokojenosti všech.

Bližší informace, např. jak vyzvednou dítě, když dojde k zapomenutí čipu, ztrátě apod. bychom Vám poskytli v průběhu zkušebního režimu.

Děkuji Vám za trpělivost a vstřícnost.

 

Renata Hánová – ved. ŠD

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych jménem všech žáků i pedagogů naší školy poděkovala Spolku rodičů při ZŠ Litvínovská 600 za finanční dar ve výši 150 000,- Kč. Tuto částku jsme využili při financování vybavení počítačové učebny jak novým nábytkem, tak novými počítačovými stanicemi. Celkové náklady na pořízené této učebny činily 512 000,- Kč.

Pevně věřím, že modernizované vybavení učebny přispěje k zájmu vašich dětí o výuku nejen výpočetní techniky, ale i jazyků a mediální výchovy.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

 

zveme vás tímto na třídní schůzky a konzultace o prospěchu, které se uskuteční v pondělí 19.11. 2018 od 18:00 do 19:30. Před třídními schůzkami proběhne ve sborovně školy od 17:00 hodin schůzka zástupců SRPZŠ. 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy