šesté třídy

1.A

1.B

1.C

Přihlašování nových strávníků a placení obědů na měsíc září v hotovosti bude z důvodu rekonstrukce školní kuchyně možno od 29.8. 2016 vždy od 8:00 do 14:00 v kanceláři školní jídelny.

RNDr. Věra Cyprichová

 

Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2016/17 je ve čtvrtek 1. září. 

Žáci 2.-9.tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. První den se budou žáci učit jen jednu vyučovací hodinu. V 8:45 hod.odvedou žáky třídní učitelé do vestibulu školy a ti mohou odcházet domů. Děti, které chodí do školní družiny, si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD.

Obědy se vydávají ve čtvrtek od 10:30 hod. do 12:00 hod., v pátek od 10:45 hod. do 12:30 hod.

Prvňáčci tentokrát přijdou z ulice Veltruská, kde byl pro ně postaven pavilon s novými třídami. Děti se se svými rodiči shromáždí v 8,15 hod.v prostoru multifunkčního hřiště, kdy je slavnostně uvítá vedení školy a třídní učitelky. Poté si paní učitelky odvedou žáky do tříd. Kolem 9. hodiny je plánována návštěva prvňáčků ve školní družině a mezitím proběhnou 1. třídní schůzky. 

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. taktéž před vchod do nového pavilonu v ulici Veltruská, kde je uvítá třídní učitelka a následně proběhne i třídní schůzka.

Školní družina pro přihlášené děti bude již ve standardním provozu do 17:00 hod.

V pátek 2. září budou mít žáci 1.st. 3 vyučovací hodiny (mimo žáků 1.tříd) a žáci 2.st. 4 vyučovací hodiny.

Od pondělí 5. září bude probíhat výuka podle rozvrhu.

RNDr. Věra Cyprichová

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. září. Veškeré informace k zahájení školního roku budou v posledním srpnovém týdnu na webu školy.

Přejeme krásné prázdniny!

RNDr. Věra Cyprichová a učitelé i zaměstnanaci ZŠ Litvínovská 600

 

Již podruhé jsme se zúčastnili soutěže uspořádané lanovým centrem Proud a Československou obcí legionářskou BATTLEFIELD Jana Kubiše a Josefa Gabčíka o pohár Ministra obrany ČR, kde bojují týmy ze základních škol.

 V květnovém kole se utkaly týmy  7.tříd a za odměnu  v soutěži Expedice Karakoram (též soutěž lanového centra) tým 8.B.  Ten využil zkušeností z loňského a dokázal zvítězit. Počtem získaných bodů si dokonce vybojoval účast v celorepublikovém finále soutěže, které se konalo 15.června. Do finálových bojů postoupilo 21 škol. Po úporných čtyřech hodinách „lanolezení“ a plnění úkolů s brannou tématikou bylo dosoutěženo. Na stupně vítězů jsme nedosáhli, ale umístění v druhé desítce nás přesto velice potěšilo. Příště už to určitě vyjde!!! J   Děkujeme za reprezentaci    

Mgr. M.Zettlová

Polovina června byla ve znamení Sportovních her města Prahy.  Žáci 1. stupně se vydali na sportovní klání v hojném počtu 25 dětí. Děti běhaly, skákaly, hrály kopanou, stolní tenis a soutěžily ve florbalových dovednostech. Domů jsme vezly dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Děti si zápolení užily, a protože nám i počasí přálo, mrzelo všechny, že už je konec.

Následující den, kdy nastoupily k soutěžím děti 2. stupně, bylo hůř. Zima a postupný déšť zápolení dost znepříjemnil. Konečný výčet medailí zlatá, stříbrná i bronzová z atletických disciplín a bronz z florbalu však dokázal, že nás jen tak něco nerozhází.

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.       

Mgr. M. Zettlová