LYŽAŘSKÝ   VÝCVIK

7. 3. 2020 – 13. 3. 2020

Hotel Albert, Paseky nad Jizerou

 

ODJEZD  :  SOBOTA  7. 3. 2020   10,00 hod. (parkoviště u kostela)

 

SRAZ       :  9,30 hod.

 

PŘEDPOKLÁDANÝ  NÁVRAT :  PÁTEK   13.3.2020  kolem 12,00 hod.

CO  S SEBOU ?        Vybavení dle doporučení

                                Přibalit :  psací potřeby

                                                  poznámkový sešit

                                                  toaletní papír

                                                  šňůru na sušení mokrých svršků (možnost domluvy s kamarádem)

                                                plastovou  lahev na čaj ( kupované pití je dost drahé, čaj je k dispozici celý den)

    kapesné                         

    svačinu na cestu – pobyt začíná obědem

Běžné léky ( Paralen, kapky do nosu, léky na bolest v krku, kašel, náplast, elastické obinadlo, Kinedryl)

Léky speciální, užívané dlouhodobě. K těmto lékům přiložit leták s důvodem léčby, dávkováním a zda si léky bere dítě samo nebo  pod dohledem zdravotníka

 

Cenné věci jen v nejnutnějším případě, nemůžeme za ně v případě poškození nebo ztráty ručit!!!

 

Pro snadnější přesuny a manipulaci doporučujeme mít vše sbaleno pouze v jednom batohu a lyže SVÁZANÉ,

nejlépe v obalu!!! Lyže, hůlky, boty a helmu z půjčovny je NUTNÉ OZNAČIT!!! (často mají děti stejné)

 

NUTNÉ ODEVZDAT V TÝDNU PŘED ODJEZDEM !!!

 

  1. potvrzení dětského lékaře o způsobilosti účasti na výcviku
  2. doklad o odborném seřízení sjezdového vázání (nutný při úrazu doložit pojišťovně)

podepsaný zákon. zástupcem, případně napsaný pouze zák. zástupcem, který odpovídá za správné seřízení. (pokud bude mít dítě lyže půjčené od školy, dostane toto potvrzení až s lyžemi a donese ho až k autobusu)

 

DOPLATEK   prosíme uhraďte do 15. 2. 2020   částka 3 600,- Kč

na číslo účtu2000917379/0800     var. symbol = viz štítek         

NUTNÉ ODEVZDAT U AUTOBUSU

 

  1. průkaz zdravotního pojištěnce – ORIGINÁL (je uschován po celou dobu u zdravotníka, odevzdán osobně při příjezdu)
  2. podepsanou bezinfekčnost (prohlášení o bezinfekčnosti) + souhlas s ošetřením
  3. podepsaný kázeňský řád (žákem i rodiči)
  1. doklad o odborném seřízení sjezdového vázání podepsaný zákon. zástupcem (pokud ho neodevzdal dříve)

 

 Bez těchto náležitostí se žák nemůže zúčastnit lyžařského kurzu !!!                

Po příjezdu si žáka  přebírají rodiče osobně.  Pokud to není možné, musí mít žák písemné potvrzení o samostatném odchodu a rodiče za něj přebírají právní odpovědnost. 

 

 Kdo chodí na obědy – nutné včas odhlásit !!!

Pokud dítě náhle onemocní nebo se zraní, prosím o nahlášení jeho absence na LV na telefon školy. S sebou budeme mít školní mobilní telefon č.: 602 818 600 (bude aktivní od 6.3.2020)

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a dotazům zákonných zástupců žáků školy informujeme veřejnost a dále přikládáme Doporučení MZ ČR:

 

Informace vedení školy k aktuální epidemiologické situaci a dotazům zákonných zástupců žáků školy.

Současnou epidemiologickou situaci u nás a ve světě pečlivě monitorujeme, sledujeme tok informací z MŠMT a Hygienické stanice hlavního města Prahy a z Městské části Prahy 9.

V současné době funguje školní provoz bez omezení, zavádíme však nad běžný rámec pravidelného  úklidu všech prostor školy úklid s použitím desinfekčních - virucidních prostředků.

Děti a žáci jsou opakovaně poučováni o nutnosti dodržování hygienických návyků - při kýchání, kašli, po použití toalet apod.

Pedagogičtí pracovníci při podezření na změnu zdravotního stavu dětí a žáků školy bez zbytečného odkladu informují zákonné zástupce.

Apelujeme na zákonné zástupce dětí a žáků, kteří v nedávné době pobývali v rizikových oblastech, zejména severní Itálii, aby v případě jakýchkoli obtíží telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo pohotovostní lékařskou službu a Hygienickou stanici hlavního města Prahy.

Podle vývoje aktuální situace budeme přijímat další adekvátní opatření.

Informace MŠMT ČR k aktuální epidemiologické situaci:

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Pokud máte obavy, že by se Vaše dítě mohlo ve škole nakazit, je na Vašem rozhodnutí, zda následujících 14 dnů ponecháte dítě doma. Do omluvenky uveďte „ obava z nákazy“ . Je však třeba bez odkladu  (v souladu se školním řádem ) informovat třídního učitele Vašeho dítěte a zajistit, že si Vaše dítě v této době doplní učivo samostudiem.

 

Věra Cyprichová

Vážení rodiče,

v souvislosti s možným zavlečením virové infekce COVID - 2019 z důvodu pobytu Vašich děti v Severní Itálii, Vás prosíme, abyste se řídili pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR.

http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

Pevně věříme, že se děti vrátily zdravé.

 

Věra Cyprichová

Schůzka zákonných zástupců s výchovnou poradkyní ohledně podávání přihlášek na SŠ se koná dne 20. 1. 2020 v učebně 9.A (č. 318 – 2. patro), a to v těchto termínech:

  1. 5. + 7. ročník: v 16,00 hodin

9.A: v 16,45 hodin

9.B:  v 17,15 hodin

Rodiče všech žáků 9. ročníků a těch z 5. a 7. ročníků, kteří informovali tř. učitele o záměru hlásit se na SŠ, dostanou v tomto týdnu pozvánku s bližšími informacemi. Na schůzce budou vydávány zápisové lístky, proto je účast zákonného zástupce důležitá.

V případě jakýchkoli nejasností odkazujeme na web školy https://www.zslitvinovska6.cz/prihlasky-na-stredni-skolu - případně se obraťte na mě.

Mgr. Gabriela Janů

V pondělí dne 13.1 2020.proběhne výuka bez omezení

V souvislosti s vyhlášením mimořádného ŘV byly všem strávníkům odhlášeny obědy pro dnešní den t.j. 10.10. 2020.

Dle informace firmy Veolia bude dodávka vody obnavena pravděpodobně v odpoledních hodinách dnešního dne..

Na webových stránkách školy bude v průběhu víkendu umístěna aktuální informace o stavu dodávky vody do budovy školy.

 

 

Z důvodu přerušení dodávky vody do budovy školy vyhlašuji z hygienických důvodů na pátek 10.1.2020 mimořádné ředitelské volno.

RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy