Do chaty U pašeráka jsme dojeli v pořádku. Ubytovali jsme se a po obědě  vyrazili na svah. Děti předvedly své lyžařské schopnosti a byly rozřazeny do družstev. Sněhové podmínky jsou dobré. Odpoledne trochu přisněžilo, zima nám nebyla. 

Dále vás budeme informovat na školních blozích.

Mgr. Naďa Koháková

Z důvodu nemoci se do ODVOLÁNÍ nebudou konat kroužky keramiky paní vychovatelky Jitky Míčkové.

Mgr. Naďa Koháková

LYŽAŘSKÝ   VÝCVIK

20. 2. 2016 – 26. 2. 2016

Chata U Pašeráka, Rejdice 1070, 468 48 Příchovice

 

ODJEZD:  SOBOTA  20. 2. 2016   10,00 hod. (parkoviště u kostela)

SRAZ:  9,30 hod.

PŘEDPOKLÁDANÝ  NÁVRAT:  pátek   26.2.2016  kolem 12,00 hod.

CO  S SEBOU?        Vybavení dle doporučení - viz níže

Přibalit :  psací potřeby

               poznámkový sešit

               toaletní papír

               šňůru na sušení mokrých svršků (možnost domluvy s kamarádem)

               plastovou  lahev na čaj (kupované pití je dost drahé, čaj je k dispozici celý den) kapesné              

svačinu na cestu – pobyt začíná obědem

plavky (dle sněhových podmínek – bude upřesněno)

Běžné léky ( Paralen, kapky do nosu, léky na bolest v krku, kašel, náplast, elastické obinadlo, Kinedryl)

Léky speciální, užívané dlouhodobě. K těmto lékům přiložit leták s důvodem léčby, dávkováním a zda si léky bere dítě samo nebo  pod dohledem zdravotníka

Cenné věci jen v nejnutnějším případě, nemůžeme za ně v případě poškození nebo ztráty ručit!!!

Pro snadnější přesuny a manipulaci doporučujeme mít vše sbaleno pouze v jednom batohu a lyže

v obalu!!!

!!! NUTNÉ ODEVZDAT V TÝDNU PŘED ODJEZDEM - všechny dokumenty ke stažení níže:

 1.      potvrzení dětského lékaře o způsobilosti účasti na výcviku

 2.      souhlas s ošetřením dítěte + doprava od lékaře

3.      podepsaný kázeňský řád - prohlášení (rodiči i žákem)

4.      doklad o odborném seřízení sjezdového vázání (nutný při úrazu doložit pojišťovně)

podepsaný zákon. zástupcem, případně napsaný pouze zák. zástupcem, který odpovídá za správné seřízení. (pokud bude mít dítě lyže půjčené od školy, dostane toto potvrzení až s lyžemi a donese ho až k autobusu)

 NUTNÉ ODEVZDAT U AUTOBUSU

 1. průkaz zdravotního pojištěnce – ORIGINÁL (je uschován po celou dobu u zdravotníka, odevzdán osobně při příjezdu)
 2. podepsanou bezinfekčnost (prohlášení o bezinfekčnosti)
 1. doklad o odborném seřízení sjezdového vázání podepsaný zákon. zástupcem (pokud ho neodevzdal dříve)

 Bez těchto náležitostí se žák nemůže zúčastnit lyžařského kurzu !!!                 

Po příjezdu si žáka  přebírají rodiče osobně.  Pokud to není možné, musí mít žák písemné potvrzení o samostatném odchodu a rodiče za něj přebírají právní odpovědnost.  

 Kdo chodí na obědy – nutné včas odhlásit !!!

Pokud dítě náhle onemocní nebo se zraní, prosím o nahlášení jeho absence na LV na telefon školy. S sebou budeme mít školní mobilní telefon č.: 602 818 600 (bude aktivní od 19.2.2016)

Vybavení na lyže

Souhlas s ošetřením

Prohlášení

Potvrzení od lékaře

Náhradní zápis do prvních tříd proběhne 18. 2. 2016 od 15,00 do 18,00 hod. 

Informace k zápisu: 

 

 • k zápisu se musí osobně dostavit jak dítě, tak jeho zákonný zástupce
 • škole  předloží :

 

 1.  rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce
 3. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, jejíž formulář naleznete na webových stránkách školy (ke stažení zde)
 4. v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání – cizinci (ke stažení zde)
 5. jestliže rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky, přijdou přesto i  s dítětem k zápisu. Zde si vyzvednou formulář žádosti o odklad. (Formulář žádosti  ke stažení zde)

Pro urychlení administrace žápisu doporučujeme rodičům, aby se dostavili již s předvyplněmou žádostí o přijetí a případně žádostí o odklad školní docházky.

 

 • K vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 9  (www.ppppraha3a9.cz), doporučujeme Vám využít služeb této poradny
 • Kontakt: U Nové školy 871,Praha 9 – Vysočany.Telefon i fax: 266 312 530, 266 310 939 
 • U zápisu bude přímo přítomna PhDr. Ivana Halíková, vedoucí tohoto pracoviště, s kterou budou moci rodiče ihned konzultovat možnost odkladu školní docházky svého dítěte

 

(bližší informace k zápisu naleznete na stránkách http://www.msmt.cz/)

 

RNDr. Věra Cyprichová

Upozrňujeme rodiče, že dne 9.2.2016 od 9:00 do 12:00 nebudou v provozu pevné telefonní linky z důvodu přerušení služeb dodavatelem v rámci pravidelné údržby. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Naďa Koháková

Z důvodu napojení nového objektu školy k elektrické síti bude dne 19.2.2016 přerušena dodávka elektrického proudu do celé budovy školy. Proto na tento den vyhlašuji ředitelské volno. Nebude v provozu ani družina, ani školní jídelna, všem žákům budou obědy na tento den automaticky odhlášeny.

RNDr. Věra Cyprichová

 

Vážení rodiče,

z důvodu organizace zápisu do prvních tříd bude ve středu 3.2.2016 a ve čtvrtek 4.2.2016 upravena výuka následovně:

Druhé, třetí, čtvrté a páté třídy budou oba dny končit v 11:40 hod.

Druhý stupeň bude končit oba dny ve 12:35, odpolední vyučování odpadá.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová

Koncem ledna navštívila 5. A a 5. B Novou budovu Národního muzea. Přilákala nás  expozice věnovaná zvířatům všech kontinentů ze sbírek muzea. Plavili jsme se na Noemově arše a dověděli jsme se mnoho zajímavého. Program s lektorkou muzea a pracovními listy byl výborný a děti si zahrály i na objevitele při expedici ve skupinách. Všem plavbu na Noemově arše doporučujeme.
Mgr. Lia Ruthová