Vážení rodiče,

z provozních důvodů bude provoz "Domečku" ve dnech 25. 5. - 1. 6. ukončen již ve 14:45, děti si poté můžete vyzvednout od 15:00 hodin v prostorách ŠD v hlavní budově či na zahradě.

Děkujeme za pochopení.

Renata Hánová

vedoucí ŠD

Zápis do školní družiny pro školní rok 2018/19 se uskuteční pro dané ročníky v následujících termínech:

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do prvních tříd, se zápis uskuteční:

6.6.2018 od 14:15 do 15:10 - POUZE budoucí prvňáci ve vestibulu školy

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do druhých, třetích a čtvrtých* tříd, se uskuteční:

1.6.2018 od 6:45 do 7:45 – v kanceláři ekonomky školy

4.6.2018 od 14:00 do 16:30 - v kanceláři ekonomky školy

*Žáci, kteří půjdou do čtvrtých tříd, nejpozději spolu se zápisovým lístkem odevzdávají odůvodněnou písemnou žádost o přijetí (dle řádu ŠD) a budou umístěni v případě volné kapacity.

K zápisu přineste:

  • vyplněný zápisní lístek a 500,- Kč v hotovosti na úhradu školní družiny za měsíc září – bez zaplacení úplaty za družinu NELZE dítě zapsat.

Platba za říjen – prosinec bude splatná do 30. září 2018 na účet školy, jehož číslo spolu s variabilním symbolem obdrží přihlášení žáci během 2. týdne školního roku. 

Zápisní lístek obdrží družinové děti předem v družině, rodiče budoucích prvňáčků předem na kurzu „hrátky s předškoláky“, nebo ho lze stáhnout z webových stránek školy ve formulářích ke stažení.

Žáci přijatí k plnění školní docházky ve školním roce 2018/19Žáci nepřijatí k plnění školní docházky ve školním roce 2018/19Žáci, s odkladem školní docházky ve školním roce 2018/19
 Přijatí do přípravné třídy
2 59 1 4 Ano
3 60 5 11 Ano
6 62 9 13 Ano
7 63 20 19 Ne
8 64 33 31 Ne
10 65 81 34 Ano
12 66 107 39 Ano
14 68   41 Ano
15 70   48 Ano
16 73   61 Ano
17 74   67 Ano
18 75   69 Ne
21 76   71 Ano
22 77   72 Ano
23 78   91 Ano
24 79   92 Ano
25 80   97 Ne
26 82   108 Ano
27 83      
28 84      
29 85      
30 86      
32 87      
35 88      
36 89      
37 90      
38 93      
40 94      
42 95      
43 96      
44 98      
45 99      
46 100      
47 101      
49 102      
50 103      
51 104      
52 105      
53 106      
54 109      
55 110      
56 111      
57 112      
58 155      

Vážení rodiče,

 

připomínám, že na dny 30.4. a 7.5.2018 jsem vyhlásila ředitelské volno.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

z provozních důvodů bude dne 19.4.2018 zkrácena výuka pro celou školu do 11:40. Provoz ŠD 2.-4. tříd bude beze změn.

Provoz školní družiny v "Domečku" 1. tříd bude upraven následovně:

Děti budou po obědě k vyzvednutí od 12:40 a ve 14:30 se přesunou na zahradu k ostatním oddělením družiny za školní jídelnu - tedy si je budete vyzvedávat tam.

Školní knihovna bude tento den uzavřena.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky a konzultace o prospěchu dětí, které se konají v pondělí 16.4.2018 od 18:00 do 19:30.

Členská schůze SRPZŠ proběhne ve stejný den od 17:00 v jídelně školy.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

vzhledem ke konání zápisu do prvních tříd ve středu 4.4. 2018 a ve čtvrtek 5.4. 2018 odpadnou v tyto dny všem třídám šesté hodiny a odpolední vyučování. Provoz družiny je bez omezení. 

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

v projektových dnech školy 26.3. - 28.3. 2018 bude výuka na prvním stupni každý den do 11:40 hod., na druhém stupni do 12:35 hod. Družina bude mít běžný provoz.

7.A a 7.B má úterní odpolední polytechnickou výuku na Jarově.

Upozorňujeme čtenáře, že v tomto týdnu bude ŠKOLNÍ KNIHOVNA UZAVŘENA.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy