Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2017/18 je v pondělí 4. září. 

Žáci 2.-9. tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. První den se budou žáci učit jen jednu vyučovací hodinu. V 8:45 hod. odvedou žáky třídní učitelé do vestibulu školy a ti mohou odcházet domů. Děti, které chodí do školní družiny, si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD. Obědy se v tento den vydávají od 11:00 hod. do 13:00 hod.

Prvňáčci přijdou z ulice Veltruská, k pavilonu „Domeček“. Děti se se svými rodiči shromáždí v 8,15 hod. v prostoru multifunkčního hřiště, kde je slavnostně uvítá vedení školy a třídní učitelky. Poté si paní učitelky odvedou žáky do tříd. Kolem 9. hodiny je plánována návštěva prvňáčků ve školní družině a mezitím proběhnou první třídní schůzky. Rozdělení dětí podle tříd naleznete na tomto webu a je vyvěšen i na budově školy. Vzhledem ke konečnému počtu nastupujících prvňáčků budou otevřeny tři první třídy.

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. taktéž před vchod do nového pavilonu v ulici Veltruská, kde je uvítá třídní učitelka a následně proběhne i třídní schůzka.

Školní družina pro přihlášené děti bude již ve standardním provozu do 17:00 hod.

V úterý, 5.9.2017, bude na prvním stupni výuka do 10:45, šestý až devátý ročník bude mít do 11:40 hod. Žáci šestých tříd, kteří v tento den neodjíždějí na adaptační kurz, přijdou do školy, kde budou probíhat náhradní aktivity.

Od středy 6.9. 2017 do pátku 8.9. 2017 včetně bude probíhat výuka podle rozvrhu, na obou stupních vyučování končí nejpozději ve 12:35, odpolední výuka a šesté hodiny odpadají. Od pondělí 11.9.2017 výuka podle rozvrhu.

Upozorňuji rodiče, že na dny 27.9. a 29.9. 2017 bude z důvodu deratizace a desinsekce školy vyhlášeno ředitelské volno.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Přihlašování nových strávníků a placení obědů na měsíc září v hotovosti  je možné od 29.8. 2017 vždy od 8:00 do 14:00 hodin v kanceláři školní jídelny. 

Renáta Bílková

vedoucí ŠJ

Upozorňujeme strávníky, že 30.6.2017 budou obědy vydávány pouze od 10:00 do 11:00 hodin.

Renata Bílková

vedoucí ŠJ

Na začátku školního roku 2016/17 jsme navázali přátelské vztahy se školní družinou v USA, konkrétně v New Yorku. Díky tomu děti měly možnost dopisovat si s dětmi z družiny Mother Connection at Furnace Woods School a trochu se přitom pocvičit v anglickém jazyce.

Celý školní rok jsme si vzájemně posílali dopisy, dělili se o naše zážitky z oslav dušiček, Halloweenu, seznámili jsme se s velkým Dnem Díkuvzdání, oslavou Vánoc v Americe, velikonočním zajíčkem, s fungováním družiny, ale hlavně děti navázaly nová přátelství.

Poslední dopis jsme dostali před koncem školního roku a rádi se o něj s Vámi dělíme.

Kristýna Manová

vychovatelka ŠD

Vážení rodiče,

informativní schůzka k zahájení přípravné třídy se koná ve středu, 21.6.2017 od 16:00 v současné přípravné třídě - vchod do pavilonu z ulice Veltruská.

RNDr. Věra Cyprichová

Vážení rodiče,

děti, které měly objednané lístky na basketbal, je dnes dostaly a nesou je domů. Věnujte, prosím, pozornost přiložené informaci, která je rovněž uvedena na blogu "Fandíme Řecku".

(Pokud dítě nebylo přítomno, obdrží v pondělí.)

Děkuji Vám za spolupráci.

Mgr. Naďa Koháková

Cyklisté nejdříve vyhráli obvodní soutěž Prahy 9  v obou kategoriích a postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo poslední květnovou středu.

Boj to byl celkem vyrovnaný, ale naše děti se opět postavily na „bednu vítězů“.  Družstvo mladších - Denisa Kubíková 4. roč, Lucia Ličková 5. roč., Vojta Kloz 4. roč. a Kuba Vovsík 5. roč.  - vybojovalo krásné 3.místo.

Družstvo starších - Bára Hornofová 9. roč., Áďa Hornofová 6. roč., Kamil Zsiray 7. roč. a Erik Zirkler 9. roč. - vybojovalo 1.místo a ve dnech 13.-15.6. budou  reprezentovat kraj Praha na celorepublikovém finále v Táboře.

Bára byla na krajském kole oceněna jako nejlepší cyklistka a jede reprezentovat kraj Praha již po šesté. Loni získala na republikovém finále za jednotlivce starší dívky nádherné  2.místo.

Soutěží se ve smíšených družstvech (2 dívky + 2chlapci) v disciplínách: test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízda po dětském dopravním hřišti dle pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízda zručnosti přes překážky se zátěží na zádech 2kg (mladší) a 3kg (starší), zásady poskytování první pomoci a práce s mapou. Při práci s mapou mají cyklisté vymyslet nejbezpečnější a nejrychlejší trasu z bodu A do bodu B jako chodec a do bodu C jako cyklista. Poté, co si soutěžící trasu promyslí, mají jediný pokus zakreslit trasu správně podle pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Cyklistům držíme palce!

                                                           Mgr. H.Štěpánková