Prosíme rodiče, aby dodržovali oznámené časy odjezdu na školy v přírodě tak, aby nedošlo k dopravním komplikacím v místě odjezdu.

Autobusy budou označeny:

2. ABC červenou barvou, odjezd 7:45

4.AB modrou barvou, odjezd v 8:05

3.ABC + 4.C žlutou barvou, odjezd 8:20

V pátek 28. dubna se náš „Domeček“ stal místem sletu čarodějnic a čarodějů 1. tříd. Během celého dopoledne malí čarodějničtí učni plnili úkoly, které si pro ně paní učitelky připravily. Psali, počítali, hledali cestu bludištěm. Nakonec si všichni zasloužili „Čarodějnické vysvědčení“. 

Třídní učitelky 1.ABC

Vážení rodiče,

výsledky zápisu budou zveřejněny dne 4.5.2017.

RNDr. Věra Cyprichová

Tak jako v minulých letech i letos se žáci naší školy ZŠ Litvínovská 600 zapojili do recitační soutěže Pražské poetické setkání. Do školního kola se tradičně přihlásilo několik desítek mladších i starších recitátorů. Moc nás potěšil v dnešní přetechnizované době zájem dětí o dětskou literaturu, a to nejen o prózu, ale i poezii. Všichni žáci s velkou chutí a elánem předvedli připravené báničky, příběhy a pohádky. Školní porota po těžkém rozhodování nakonec vybrala celkem sedm dětí, které se účastnily obvodního kola této soutěže v obřadní síni Městské části Prahy 9. V obrovské konkurenci se zde porotě líbily naše žákyně Nela Navrkalová z 3. C a Natálie Kloudová z 5. B a obě si získaly Zvláštní ocenění poroty.

Největší úspěch jsme zaznamenali ve 3. kategorii. Zde zvítězila Anna Tretyachenko ze 7. B a postoupila do krajského kola této soutěže. Velice jí blahopřejeme.

Děkujeme všem našim žákům za účast a snahu, se kterou se do soutěže zapojili a přejeme jim, aby je neopouštěla radost ze čteného textu a z recitace pěkných textů.

Mgr. Kateřina Lucáková

Vážení rodiče,

10.-12.4. proběhnou v naší škole projektové dny na téma "Řecko". Ve všech třech dnech budou výuka upravena následovně:

1.-4. ročník - konec vyučování v 11:40

5. ročník - konec vyučování ve 12:00

6.-9. ročník - konec vyučování ve 12:35.

Provoz školní družiny bude v plném rozsahu.

RNDr. Věra Cyprichová

 

Vážení rodiče,

ve dnech konání zápisu do prvních tříd 4.4. a 5.4. 2017 bude konec vyučování pro první stupeň v 11:40 a pro druhý stupeň ve 12:35. Provoz školní družiny proběhne bez omezení.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová

Vážení rodiče,

z důvodu konání zápisu do 1. tříd ve středu 5.4.2017 neproběhnou "Hrátky s předškoláky".

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají v pondělí 3.4.2017 od 18:00 do 19:30.

Schůzka SRPDŠ proběhne ve stejný den od 17:00 ve sborovně školy.

Třídní schůzka rodičů třídy 4.A proběhne již v 17:30 pod vedením Mgr. Lucákové.

RNDr. Věra Cyprichová