Vážení rodiče,

pokud jste si ještě nevyzvedli rozhodnutí o přijetí, nepřijetí nebo odkladu, učiňte tak co nejdříve. Rozhodnutí si můžete vyzvednou v kanceláři školy denně od 7:30 do 15:00.

Děkujeme.

Mgr. Hana Čulíková

zástupkyně ředitelky

Vážení rodiče,

odhlášky obědů na poslední týden od 26.6. do 30.6.2017 budu přijímat pouze do 23.6.2017 a to do 14 hod. Neodhlášené obědy bude možné si vyzvednout do přinesených nádob.

Je to z důvodu vyskladňování zásob před hlavními školními prázdninami.

Děkuji za pochopení.   

Renáta Bílková

vedoucí ŠD

Vážení strávníci,

nově můžete pro objednávání obědů využít mobilní aplikaci strava.cz - viz přiložený leták. Na webu strava.cz ji najdete v záložce ANDROID nebo ji najdete na Google Play.

Renata Bílková

vedoucí školní jídelny

Ve čtvrtek 1.6.2017 pořádáme branný den. Na prvním stupni proběhnou ukázky práce integrovaného záchranného systému, na druhém stupni blokové workshopy k tématům branné výchovy. Konec vyučování dle instrukcí v žákovských knížkách, nejpozději však:

1.-3. ročníky v 11:40

4.-5. ročníky ve 12:10

6.-9. ročníky ve 12:35

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

třídní schůzky rodičů dětí, které nastupují v září do první třídy, se uskuteční 31.5.2017 v 15:15 ve školní jídelně. Nezapomeňte prosím, že zápis do školní družiny bude probíhat od 14:30 do 15:10 ve vestibulu školy - přijďte prosím včas. O děti, které jsou zapsané v kroužku "Hrátky s předškoláky", bude postaráno jako obvykle.

Děkujeme za spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

Zápis do školní družiny pro školní rok 2017/18 se uskuteční pro dané ročníky v následujících termínech:

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do prvních tříd, se zápis uskuteční:

31.5.2017 od 14:30 do 15:10 - POUZE budoucí prvňáci ve vestibulu školy

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do druhých, třetích a čtvrtých* tříd, se uskuteční:

1.6.2017 od 6:45 do 7:45 – v kanceláři ekonomky školy

5.6.2017 od 14:00 do 16:30 - v kanceláři ekonomky školy

*Žáci, kteří půjdou do čtvrtých tříd, nejpozději spolu se zápisovým lístkem odevzdávají písemnou žádost o přijetí (dle řádu ŠD) a budou umístěni v případě volné kapacity.

K zápisu přineste:

  • vyplněný zápisní lístek a 500,- Kč v hotovosti na úhradu školní družiny za měsíc září – bez zaplacení úplaty za družinu NELZE dítě zapsat.

Platba za říjen – prosinec bude splatná do 30. září 2017 na účet školy, jehož číslo spolu s variabilním symbolem obdrží přihlášení žáci během 2. týdne školního roku. 

Zápisní lístek obdrží družinové děti předem v družině, rodiče budoucích prvňáčků předem na kurzu „hrátky s předškoláky“, nebo ho lze stáhnout z webových stránek školy v dokumentech ke stažení.

4. září budou do družiny vpuštěni pouze již zapsaní žáci. Pokud dítě v září do družiny nenastoupí, platba bude vrácena. 

Pokud se rodiče z vážných důvodů k zápisu do družiny ve výše uvedených termínech nedostaví, žádáme je, aby v týdnu od 21.8.-28.8.2017 napsali na školní mail, že mají o družinu zájem. Dle provozních možností školy a naplněnosti kapacity školní družiny jim bude umožněn náhradní zápis v posledních srpnových dnech.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení strávníci,

tento týden se bude z provozních důvodů vařit pouze jedno jídlo.

Děkujeme za pochopení.

Renata Bílková, vedoucí ŠJ

Druhé třídy dojely v pořádku do Černého Dolu.

Třetí třídy a 4.C dojely v pořádku do Kořenova.

4.AB také dojela v pořádku do Adršpachu.

 

Další informace sledujte na blozích tříd.

třídní učitelky