Opět pořádáme sběr starého papíru. Kontejner na papír bude stát na dvoře u školní jídelny v týdnu od úterý 20.9. 2016 do čtvrtka 22.9.2016 v čase od 7:15 do 7:45.

Děkujeme všem zúčastněným. 

Mgr. Naďa Koháková

Vážení rodiče,

zveme Vás na první třídní schůzky letošního školního roku, které se konají 12.9.2016 od 18 h.

Schůzka SRPDŠ proběhne ve stejný den od 17:00 ve sborovně školy.

Třídní schůzka rodičů třídy 2.B proběhne v náhradním termínu 15.9.2016 od 17:00.

RNDr. Věra Cyprichová

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás na festival sportu pro děti, který proběhne 10.9.2016.

 

šesté třídy

1.A

1.B

1.C

Přihlašování nových strávníků a placení obědů na měsíc září v hotovosti bude z důvodu rekonstrukce školní kuchyně možno od 29.8. 2016 vždy od 8:00 do 14:00 v kanceláři školní jídelny.

RNDr. Věra Cyprichová

 

Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2016/17 je ve čtvrtek 1. září. 

Žáci 2.-9.tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. První den se budou žáci učit jen jednu vyučovací hodinu. V 8:45 hod.odvedou žáky třídní učitelé do vestibulu školy a ti mohou odcházet domů. Děti, které chodí do školní družiny, si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD.

Obědy se vydávají ve čtvrtek od 10:30 hod. do 12:00 hod., v pátek od 10:45 hod. do 12:30 hod.

Prvňáčci tentokrát přijdou z ulice Veltruská, kde byl pro ně postaven pavilon s novými třídami. Děti se se svými rodiči shromáždí v 8,15 hod.v prostoru multifunkčního hřiště, kdy je slavnostně uvítá vedení školy a třídní učitelky. Poté si paní učitelky odvedou žáky do tříd. Kolem 9. hodiny je plánována návštěva prvňáčků ve školní družině a mezitím proběhnou 1. třídní schůzky. 

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. taktéž před vchod do nového pavilonu v ulici Veltruská, kde je uvítá třídní učitelka a následně proběhne i třídní schůzka.

Školní družina pro přihlášené děti bude již ve standardním provozu do 17:00 hod.

V pátek 2. září budou mít žáci 1.st. 3 vyučovací hodiny (mimo žáků 1.tříd) a žáci 2.st. 4 vyučovací hodiny.

Od pondělí 5. září bude probíhat výuka podle rozvrhu.

RNDr. Věra Cyprichová

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. září. Veškeré informace k zahájení školního roku budou v posledním srpnovém týdnu na webu školy.

Přejeme krásné prázdniny!

RNDr. Věra Cyprichová a učitelé i zaměstnanaci ZŠ Litvínovská 600