Dnes přišli do naší školy dva pracovníci firmy ČEZ, která je partnerem fyzikální soutěže Vím proč, aby předali hlavní cenu vítězi. Paní ředitelka je odvedla do třídy 4.B, kde právě měla začít hodina matematiky. Představila je celé třídě a děti hned tušily, co se bude dít. Přesně věděly, kdo se do soutěže zapojil, protože celé dění sledovaly se svými spolužáky od samého počátku. A tak potleskem odměnily Vojtu Probošta, který si převzal cenu v podobě pěkného hlavolamu a pak jejich potlesk patřil Davidu Králíkovi, kterému se podařilo získat hlavní cenu soutěže v kategorii ZŠ. Tou je osobní tablet a neuvěřitelných 200 000 Kč na vybavení učebny fyzikv naší škole. Také všichni spolužáci dostali od ČEZu upomínku na tento den. Máme velkou radost, a gratulujeme:-)

A první pocity vítěze?

"Já myslím, že já ani Vojta, jsme ještě nic podobného nezažili..." říká s pocitem úspěchu David Králík

Fotografie z předání na školním blogu 4.B.

Pedagogická fakulta UK v Praze pořádala matematickou soutěž družstev. Naši školu zastupovali vybraní šikovní a kreativní zástupci z 5. ročníku: Kateřina Svátková, Anežka Rohlíková, Tomáš Káral a Viktor Helmich. Celkem 32 družstev se celé dopoledne ocitlo v alchymistické dílně, kde za vyřešené úlohy mohli soutěžící získat zlaťáky, za ně nakoupit rozličné suroviny a z nich pak umíchat rozličné lektvary. Naše družstvo s názvem „Myšáci na 600%“ obsadilo velmi pěkné 4.místo. Srdečně gratulujeme.

Mgr. Pavlína Hrůzová

V úterý 19.5. se všechny první třídy zúčastnily písničkového programu Zpívání s Jaroslavem Uhlířem v Líbeznici u Prahy. Zpívali všichni, kteří zasedli do hlediště místního Divadla kouzel Pavla Kožíška, zpívali všichni nehledě na věk, zpívali zkrátka úplně všichni. Pan Jaroslav Uhlíř nejen hrál a zpíval, ale taktéž aktivně pracoval s dětmi různými hudebními otázkami a hádankami. Všichni byli rádi, že se mohli tohoto koncertu zúčastnit a dostat se tak pomocí líbivých a milých melodií do světa pohádek.

Mgr. Ivana Hlubocká

Žáci naší školy se zapojili do fyzikální soutěže "Vím proč" pořádané firmou ČEZ o vytvoření názorného výukového videa. Hlavní cenou v soutěži byla finanční dotace na vybavení odborné učebny školy ve výši 200000,- Kč. Celkem žáci vytvořili deset videí, která zaslali do soutěže. 

Je pro nás velkou radostí, že první místo v kategorii ZŠ získal náš žák čtvrtého ročníku David Králík se svým videem "Kreslení elektrickým proudem" (https://www.vimproc.cz/#?page=record&id=697).

Blahopřejeme!

RNDr. Věra Cyprichová

Ve dnech 12.5 – 14. 5. 2015 se 2 žákyně naší školy – Lucie Vesecká a Nela Šnajdrová – účastnily jako reprezentantky ČR Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness v nizozemském Dordrechtu.

Lucie Vesecká získala stříbrnou medaili a titul vicemistryně Evropy v kategorii fitness aerobik. Ve sportovním aerobiku obsadila ve velké konkurenci 4. místo.

Nela Šnajdrová  se svým týmem fitness aerobik obsadila v konkurenci evropských týmů krásné 5. místo. Velkým úspěchem pro její tým byla už samotná nominace na toto mistrovství Evropy.

Oběma žákyním gratulujeme, děkujeme za reprezentaci a přejeme  hodně dalších sportovních úspěchů!

RNDr. Věra Cyprichová

14.5.2015 se konalo na ZŠ Hloubětínská 700 obvodní kolo Pythagoriády pro 5.ročníky. Mezi 111 účastníky byli nejúspěšnějšími řešiteli naši žáci: Filip Simandl (1.-6.místo), Tadeáš Kalčev (7.- 18.místo) a Viktor Helmich (19.-30.místo). Ze 17 účastníků naší školy se 16 žáků zařadilo mezi úspěšné řešitele. Gratulujeme.

Mgr. Pavlína Hrůzová

Dne 13. 5. 2015 se třída 6. B zúčastnila, v rámci přírodopisu a ekologické výchovy, výukového programu „Krok za krokem vodním tokem“ pořádaného Toulcovým dvorem. Slečna lektorka nás nejprve seznámila s částmi toku, živočichy a rostlinami typickými pro daný úsek. Spojením modelu toku si žáci vyzkoušeli, jak fungují povodně. Po části teoretické jsme se vydali k potoku Botič, kde jsme lovili drobné živočichy a pomocí klíče k určování zjišťovali, co vše zde žije. Myslím, že i přes některé promočené části oděvu a zmrzlé nohy se akce všem moc líbila.

 

Zdeňka Kubů

Ve středu 27.5.2015 v 15:00 se koná ve školní jídelně schůzka rodičů budoucích žáků prvních tříd a třídních učitelek.

Pro děti, které se účastní kurzu předškoláků tento kurz platí, ale bude zajištěn jinými vyučujícími.

RNDr. Věra Cyprichová