Opět pořádáme sběr starého papíru. Kontejner na papír bude stát na dvoře u školní jídelny v týdnu od úterý 28.3.2017 do čtvrtka 30.3.2017 v čase od 7:15 do 7:45.

Děkujeme všem zúčastněným. 

Mgr. Naďa Koháková

V úterý 21. března mezi náš přišla opět výtvarnice Anna Junová. Ve výtvarné dílně si děti ze všech tříd 3. ročníku vyrobily vitráž. Speciálními barvami namalovaly obrázek čtvercového nebo kruhového formátu. Děti pracovaly velice soustředěně a práce se jim krásně povedly. Jistě se stanou vkusnou ozdobou oken nebo stěn domovů.

Mgr. Lia Ruthová

Vážení rodiče,
rezervační systém pro zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 byl spuštěn. V zájmu urychlení průběhu zápisu žáků do první třídy Vám letos nově nabízíme možnost ELEKTRONICKÉ REZERVACE času zápisu Vašeho dítěte. Více informací o průběhu zápisu naleznete v sekci Pro uchazeče > Zápis do 1. třídy

Rezervační systém bude uzavřen v pondělí 3. dubna ve 22:00.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Naše škola se zapojila do projektu „Adoptuj svůj tým“, který má za cíl vytvořit domácí prostředí všem účastnickým týmům Mistrovství Evropy žen v basketbalu 2017, který se koná v červnu v Praze. http://www.fiba.com/cs/eurobasketwomen/2017

Naší adoptovanou zemí bude Řecko.

V posledních týdnech června se žáci budou moci se školou nebo s rodiči zdarma zúčastnit zápasů ME v basketbalu žen.

Celá škola se bude připravovat na fandění adoptovanému týmu a při tom se také učit - žáci se více seznámí se zemí adoptovaného týmu – s tradicí, historií, kulturou a sportovními úspěchy. V rámci projektových dní si připravíme transparenty a vlajky na fandění a také natočíme video vzkazy hráčkám, abychom se pocvičili v angličtině. Posílíme prezentační dovednosti přípravou výstupů o naší škole a vše fotograficky zdokumentujeme. Ve školní jídelně nám paní kuchařky připraví týden řeckých jídel.

V nejbližších dnech očekáváme drobné dárky od řeckého týmu, které využijeme při školních projektových dnech v dubnu. O našich aktivitách v rámci projektu „Adoptuj svůj tým“ Vás budeme pravidelně informovat v Aktualitách školy.

Mgr. Naďa Koháková

 

V loňském roce jsme se zapojili do projektu fondu Sidus na podporu nemocným dětem a přispěli tak k dobré věci. I letos mohou děti zakoupit výrobky a podpořit tak léčbu mnoha dětských pacientů.

Děkujeme všem zúčastněným!

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, který se koná ve čtvrtek 9.3.2017 od 8:00 do 9:40 hod.

V tento čas se můžete podívat, jak probíhá výuka ve třídách. Prosíme, přijďte do tříd před začátkem vyučování - tj. v 7:55 nebo 8:50, aby výuka nebyla narušována průběžnými příchody. 

Odpoledne pak bude možnost individuální prohlídky budovy školy od 13:30 do 15:30 - vstup hlavním vchodem školy.

RNDr. Věra Cyprichová

Od září mají žáci 2. a 3. ročníku povinnou třetí hodinu tělesné výchovy - pohybovou výchovu pod vedením Mgr. Aleny Vymětalíkové, Mgr. Jany Mírné a Mgr. Stanislavy Šnajdrové. Naše škola se zapojila do celostátního projektu českého svazu aerobiku - Děti na startu. Projekt je akreditován MŠMT ČR a Magistrátem hl. města Prahy. Děti dostaly zdarma barevná trička na cvičení se svým jménem a deníčky sportovce. Děti se učí formou her ovládat tělo, správně běhat, skákat, padat, chytat a házet míč, udělat kotrmelec a mnoho dalších dovedností. V neposlední řadě získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.
 
 
Mgr. Lia Ruthová